ECHA kerää näyttöä vaarallisista aineista tatuointiväreissä ja pysyvissä meikeissä

Tukes
9.9.2016 11.26
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on käynnistänyt julkisen kuulemisen tiedon keräämiseksi tatuointiväreissä ja pysyvissä meikeissä käytettävien aineiden vaaroista. Euroopan komissio on pyytänyt ECHAa arvioimaan, onko EU:n laajuiselle rajoitukselle tarvetta tatuointivärien turvallisuuden takaamiseksi EU:n markkinoilla. Arviointi tehdään yhteistyössä Tanskan, Saksan, Italian ja Norjan viranomaisten kanssa.

Tatuointimusteet ja pysyvät meikit voivat sisältää vaarallisia aineita - esimerkiksi aineita, jotka aiheuttavat allergioita, syöpää tai muita haitallisia terveysvaikutuksia. EU:n kosmetiikkalainsäädännön ansioista monia vaarallisia aineita ei saa käyttää kosmeettiikkavalmisteissa, mutta niitä ei ole kielletty tatuointiväreissä tai pysyvissä meikeissä. Euroopan komissio on siksi pyytänyt ECHAa arvioimaan tatuointiväreissä ja pysyvissä meikeissä käytettävien aineiden terveysriskejä ja tutkimaan tarvitaanko näille EU:n laajuinen rajoitus.

ECHA pyytää tietoja tatuontimusteissa ja pysyvissä meikeissä käytettävien vaarallisten aineiden tuotantomääristä, vapautumista ja altistumista koskevia tietoja sekä tietoja tatuointimusteissa ja pysyvissä meikeissä käytettävien väriaineiden ja tatuointipalveluiden kustannuksista. ECHA on kiinnostunut myös tatuointiväreihin ja pysyviin meikkeihin mahdollisesti kohdistuvien rajoitusten valvontaan liittyvistä tiedoista.

Tietoa pyydetään myös turvallisemmista vaihtoehdoista vaarallisten aineiden korvaamiseksi sekä näiden vaara- tai riskiprofiilista, teknisistä ominaisuuksista ja kustannuksista. Kerätyllä tiedolla halutaan täydentaa niitä arvioita, joita komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tuore loppuraportti aiheesta sisältää.

Tämä tiedon keruu on suunnattu erityisesti tatuointivärjeä ja pysyviä meikkejä käyttäville yrityksille, valmistajille, maahantuojille, jakelijoille ja vähittäiskauppiaille. Alan järjestöt, kuluttajajärjestöt, jäsenvaltioiden viranomaiset ja muut, joilla on ​​aiheeseen liittyviä tietoja voivat myös lähettää tietonsa ECHAlle.

Tietoja voi toimittaa 23.11.2016 saakka. Tietojen toimittaminen tapahtuu ECHAn sivuilla olevalla verkkolomakkeella.

ECHA analysoi ihmisten terveydelle koituvia riskejä, turvallisten vaihtoehtojen saatavuutta ja tatuointimusteissa ja pysyvien meikkien väreissä käytettävien aineiden mahdollisesta rajoittamisesta aiheutuvia sosioekonomisia vaikutuksia yhdessä Tanskan, Saksan, Italian ja Norjan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.  Viranomaiset arvioivat tulisiko tiettyjen aineiden käyttöä rajoittaa näissä tuotteissa.

Mahdollinen rajoitus ei koske tatuointia tai tatuointipalveluita, vaan tarkoitusena on varmistaa, että tatuointimusteet ja pysyvät meikit ovat turvallisia EU:n markkinoilla.

Jos kansalaisilla on tatuointeihin tai pysyviin meikkeihin liittyvä huolia tai kysymyksiä, tulee heidän ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Lisätietoa
Tietojen toimittaminen ECHAn sivuilla
Aierekisteri
Euroopan komission pyyntö ECHAlle
JRC: Safety of tattoos and permanent make-up: Final report