ECHA tiedottaa yrityksiä, joiden aineisiin voi kohdistua riskinhallinnan toimenpiteitä

Tukes
25.1.2016 12.45
Tiedote

 

ECHA tiedottaa lähiaikoina yrityksiä, joiden aineisiin voi kohdistua REACH ja CLP asetusten mukaisia riskinhallinnan toimenpiteitä, kuten arviointi, lupamenettely, rajoitus tai luokitus.

ECHA on tunnistanut lähes 300 ainetta, joista noin 200 valitaan lähempään tarkasteluun. Aineiden tunnistus tehdään IT seulonnalla ja se kohdentuu tunnistamaan aineita, joilla on potentiaalisesti CMR, PBT, hormonitoimintaa häiritseviä tai herkistäviä vaikutuksia sekä käyttöjä, joista voi aiheutua ihmisten ja/tai ympäristön altistumista. Aineista on tehty yhteensä noin 2500 rekisteröintiä. Rekisteröijiä kehotetaan päivittämään tarpeen mukaan rekisteröintiasiakirjansa, jotta tunnistettu alustava riski voidaan arvioida ja selvittää, tarvitaanko riskinhallintakeinoja.

ECHA järjestää webinaarin 17.2.2016, jossa kerrotaan lisää potentiaalisten huolenaineiden seulonnasta ja seulonnan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.