Hyppää sisältöön

Ekosuunnitteluvaatimukset koskevat ensi vuoden alusta myös kiinteän polttoaineen tilalämmittimiä

Julkaisuajankohta 8.12.2021 8.53
Uutinen

Kiinteän polttoaineen paikallisia tilalämmittimiä koskevat ekosuunnitteluvaatimukset tulevat voimaan 1.1.2022. Myös rakennustuoteasetuksen mukaiset tuotevaatimukset koskevat useimpia tilalämmittimiä. Tilalämmittimillä tarkoitetaan esimerkiksi tulisijoja ja kamiinoita.

Ekosuunnittelun (ecodesign) tavoitteena on asettaa energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille vaatimuksia, jotka parantavat tuotteiden energiatehokkuutta ja vähentävät niiden muita ympäristövaikutuksia mm. materiaalien ja korjattavuuden suhteen. Ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset koskevat jo monia tuoteryhmiä, mm. ilmastointilaitteita, kodinkoneita, tietokoneita, näyttöjä ja valonlähteitä.

Ekosuunnitteluvaatimusten tulee täyttyä ensi vuoden alusta kaikilla kiinteän polttoaineen tilalämmittimillä, jotka saatetaan markkinoille tai asennetaan käyttökohteeseen. Jos tilalämmitin on saatettu markkinoille ja on fyysisesti olemassa ennen 1.1.2022, eivät uudet vaatimukset koske sitä. Jos tilalämmitin asennetaan osista kokonaisuudeksi 1.1.2022 jälkeen, tulee sen täyttää ekosuunnitteluvaatimukset.

EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisten tuotestandardien ja ekosuunnitteludirektiivin mukaisten tuoteasetusten vaatimuksia on verrattava tuotekohtaisesti. Jos asetuksissa on samankaltaisia vaatimuksia, noudatetaan niistä tiukempaa. Tällöin tuote täyttää automaattisesti myös väljemmän lainsäädännön vaatimuksen. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. hyötysuhteen ja CO-päästöjen arvot.  Jos arvon määrittämiselle on ilmoitettu jokin testausmenetelmä tai testistandardi EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisessa harmonisoidussa tuotestandardissa, on valmistajan käytettävä sitä. 

Valmistajan on laadittava tuotteille EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen suoritustasoilmoitus (DoP) ja ekosuunnitteludirektiivin mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC). Suoritustasoilmoituksen sisältö määräytyy tuotestandardien mukaan, ja siinä on ilmoitettava tuotteen suoritustasot eli perusominaisuudet.  Vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla tuotteen valmistaja ilmoittaa kyseisen tuotteen täyttävän kaikkien siihen kohdistuvien lainsäädäntöjen vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen lisätään tuotteen ominaisuuksia vain tarvittaessa. Tilalämmittimien osalta näitä voivat olla ominaisuudet, joita ei ilmoiteta suoritustasoilmoituksessa. Malli-asiakirja löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Tuotteeseen kiinnitetään vain yksi CE-merkintä. CE-merkinnän tulee olla EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen, koska siinä merkille asetetaan tiukemmat vaatimukset. Yksi merkintä kertoo, että tuote täyttää myös ekosuunnitteludirektiivin tuoteasetuksen mukaiset vaatimukset. 

Kiinteän polttoaineen tilalämmittimen mukana pitää olla energiamerkintä. Energiamerkintää koskevassa asetuksessa kerrotaan, mitä tietoja energiamerkinnän tulee sisältää ja mitä tietoja tuotteesta tulee antaa mm. internet-mainonnan yhteydessä. Energiamerkinnän tulee olla kuluttajan nähtävillä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Lisätietoja ja ohjeita verkossa:

Ajantasaiset säädökset: 

EU 2015/1185 

EU 2015/1186
 

Linkkejä:  

Ekosuunnittelu.info 

Energiamerkintä – EU:n energiamerkintäasioiden virallinen sivusto (energiamerkinta.fi) 

Komission FAQ koskien ekosuunnittelua (englanniksi) pdf

Komission opas koskien tilalämmittimiä (englanniksi) pdf

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Laura Lakua, p. 029 5052 742 (ekosuunnittelu)
ylitarkastaja Johanna Ahola, p. 029 5052 740 (rakennustuotteet)
sähköpostit muotoa: [email protected]


 

 
Sivun alkuun