Erittäin voimakkaiden F-kaasujen huoltokielto tulee voimaan 1.1.2020

18.12.2019 11.00
Uutinen

Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan erittäin voimakkaiden F-kaasujen käyttöä rajoitetaan 1.1.2020 alkaen. Erittäin voimakkaiksi F-kaasuiksi luetaan kaasut, joiden GWP-arvo on vähintään 2500. Rajoitukset kohdistuvat ennen kaikkea olemassa olevien, kylmäainetäytökseltään vähintään 40 CO2-ekv. tonnia olevien kylmälaitteiden huoltoon.

Kylmälaitteella, eli refrigeration equipment, tarkoitetaan kylmä- ja jäähdytyslaitteita. Rajoitus ei koske ilmastoinnin jäähdytyslaitteita.

Rajoituksista säädetään EU:n F-kaasuasetuksessa 517/2014, artikla 13.

Käytännössä rajoitus tarkoittaa, että laitteeseen ei saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa kylmäainetta. Yleisimmin käytetyistä kylmäaineista kielto koskee R404A:ta, jonka osalta 40 CO2-ekv. tonnin täytösraja vastaa 10,2 kg kylmäainetäytöstä.

Regeneroitujen tai kierrätettyjen F-kaasujen käyttö huollossa on kuitenkin sallittua 31.12.2029 asti. Regeneroimisella tarkoitetaan aineen käsittelemistä puhdistuslaitoksessa uudenveroiseksi. Kierrätettyjä eli esimerkiksi pätevän ja Tukesiin rekisteröityneen huoltoliikkeen peruspuhdistamia kaasuja saa käyttää vain kyseinen huoltoliike omissa huoltokohteissaan tai muuten sen yrityksen kohteissa, jonka puolesta kyseinen kylmäaine-erä on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa.

Lisää tietoa on ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Lisätietoja

ylitarkastaja Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1113, [email protected]

ylitarkastaja Merja Rajamäki, Tukes, puh. 029 5052 518, [email protected]