Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 4 lisää - kommentointimahdollisuus

Tukes
7.3.2016 15.05
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään neljän aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotus hyväksytään, nämä aineet lisätään luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Tämä aiheuttaa lisävelvoitteita yrityksille. Listalla on entuudestaan 168 ainetta.

Ehdotetut aineet:

  • 4-metyylibentsylideenikamferi, EC 253-242-6
  • 3-bentsylideenikamferi, EC 239-139-9
  • bentso(a)pyreeni, EC 200-028-5
  • disykloheksyyliftalaatti (DCHP), EC 201-545-9

DCHP oli julkisessa kuulemisessa jo 2015, mutta vedettiin pois käsittelystä odottamaan aineen CLP luokituksen vahvistamista. Vuonna 2015 toimitetut kommentit pyydetään toimittamaan uudestaan. DCHP:n ehdotus on sama kuin 2015 toimitettu ehdotus lukuun ottamatta harmaalla merkittyjä kohtia (luokituksen vahvistaminen CLP asetuksen 9. teknisessä mukautuksessa).

Ehdotukset perusteluineen sekä kommentointilomake löytyvät ECHA:n sivuilta. Ehdotuksia saa kuka tahansa kommentoida ECHA:lle 14.4.2016 saakka. Kommentit käsitellään, kun asia on esillä ECHA:n jäsenvaltioiden komiteassa, joka valmistelee ECHA:n lopullista päätöstä asiassa.

Kandidaattilistan aineita koskevista velvollisuuksista löytyy tietoa esitteestä.