Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 6 lisää - kommentointimahdollisuus

Tukes
9.9.2016 8.57
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään kuuden aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotus hyväksytään, nämä aineet lisätään luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Tämä aiheuttaa lisävelvoitteita yrityksille. Listalla on entuudestaan 169 ainetta.

Ehdotetut aineet:

  • bisfenoli-A
  • 4-heptyylifenoli, haaroittuneet ja suoraketjuiset
  • 4-tert-butyylilfenoli
  • bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo-1,2-anhydridi (trimellitic anhydride)
  • nonadekafluoridekaanihappo (PFDA) ja sen natrium- ja ammoniumsuolat
  • p-(1,1-dimetyylipropyyli)fenoli

Ehdotukset perusteluineen löytyvät ECHAn sivuilta. Ehdotuksia saa kuka tahansa kommentoida ECHAlle 21.10.2016 saakka. Kommentit käsitellään, kun asia on esillä ECHAn jäsenvaltioiden komiteassa, joka valmistelee ECHAn lopullista päätöstä asiassa.

Kandidaattilistan aineita koskevista velvollisuuksista löytyy tietoa esitteestä.