Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 7 lisää - kommentointimahdollisuus

Tukes
4.9.2015 15.25
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään seitsemän aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotus hyväksytään, nämä aineet lisätään luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Tämä aiheuttaa lisävelvoitteita yrityksille. Listalla on entuudestaan 163 ainetta.

Ehdotetut aineet:

  • 1,3-propaanisultoni (EC 214-317-9)
  • UV-327 (EC 223-383-8)
  • UV-350 (EC 253-037-1)
  • disykloheksyyliftalaatti (EC 201-545-9)
  • heksametyleenidiakrylaatti (EC 235-921-9)
  • nitrobentseeni (EC 202-716-0)
  • perfluorononaiinihappo ja sen natrium ja ammoniumsuolat (EC 206-801-3)

Ehdotukset perusteluineen löytyvät ECHAn verkkosivuilta. Ehdotuksia saa kuka tahansa kommentoida ECHAlle 15.10.2015 saakka. Kommentit käsitellään, kun asia on esillä ECHAn jäsenvaltioiden komiteassa, joka valmistelee ECHAn lopullista päätöstä asiassa.

Kandidaattilistan aineita koskevista velvollisuuksista löytyy tietoa esitteestä.