EU kielsi propikonatsoli-tehoaineen käytön kasvinsuojeluaineena

Mediatiedote
25.10.2018 9.45
Tiedote

EU on päättänyt kieltää kasvinsuojeluaineena käytetyn propikonatsoli-nimisen tehoaineen. Asiasta äänestettiin Brysselissä keskiviikkona 24.10.2018 pidetyssä viranomaiskokouksessa. Päätös kiellosta oli yksimielinen. Propikonatsolia sisältävien valmisteiden pääasiallinen käyttö kasvinsuojeluaineena on viljojen sienitautien torjunta.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on 13 valmistetta, joissa tehoaineena on propikonatsolia. Kun komission asetus tulee voimaan, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee kieltopäätökset kaikista 13 valmisteesta.

Kiellon syy

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin. Propikonatsoli on ensimmäisen kerran hyväksytty EU:ssa vuonna 2004. Propikonatsolin uudelleenarviointi on saatu nyt valmiiksi ja Euroopan komissio on tehnyt päätöksen tehoaineen uudeksi luokitukseksi.

Päätöksen mukaan propikonatsoli luokitellaan CLP-asetuksen mukaan lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi kategoriaan Repro 1B. Kasvinsuojeluaineasetuksen (EY) N:o 1107/2009) hyväksymiskriteerien mukaan kasvinsuojeluaineeksi ei voida hyväksyä sellaista tehoainetta, joka on luokiteltu kategoriaan Repro 1B.

Propikonatsolia sisältävien valmisteiden myyntiä ja käyttöä koskevista siirtymäajoista tiedotetaan siinä vaiheessa, kun asetus on julkaistu ja valmisteita kielletään.

Komission asetus propikonatsolin kieltämisestä tulee voimaan 20. päivänä asetuksen julkaisemisesta. Asetuksessa säädetään, kuinka pitkä siirtymäaika propikonatsoli-valmisteille voidaan jäsenmaissa myöntää.

Lisätietoa propikonatsolin luokituksesta

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, p. 029 5052 036, [email protected]

ylitarkastaja Elina Solarmo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, p. 029 5052 228, [email protected]