Hyppää sisältöön

Euroopan kemikaalivirastossa valmistellaan rajoitusehdotusta luvanvaraisille kromi(VI)-yhdisteille

Julkaisuajankohta 19.2.2024 10.02
Uutinen

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) laatimaan rajoitusehdotuksen tietyille kromi(VI)-yhdisteille, jotka ovat REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luettelossa. Kyseiset kromi(VI)-yhdisteet poistetaan lupaluettelosta, kun rajoitukset tulevat niiden tilalle.

Yritykset ovat tehneet paljon lupahakemuksia kromi(VI)-yhdisteiden käytöstä ja paljon on todennäköisesti  vielä tulossa. Rajoitusehdotuksen tarkoitus on kohtuullistaa komission ja ECHAn riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) tulevaa työtaakkaa, jotta niiden käytettävissä olevat resurssit riittäisivät myös muiden vaarallisten kemikaalien sääntelytyöhön.

Komissio on pyytänyt ECHAa laatimaan rajoitusehdotuksen, joka kattaa lupaliitteen nimikkeet 16 ja 17, kromitrioksidin, kromihapon ja dikromihapon ja näiden oligomeerit. Rajoitusehdotusta voidaan tarvittaessa laajentaa kattamaan myös muita kromi(VI)-yhdisteitä, joita käytetään korvaavina yhdisteinä.

Rajoitusehdotuksen valmistelussa ja arvioinnissa noudatetaan REACH-asetuksen mukaista rajoitusprosessia. Valmistelussa otetaan huomioon tiedot ja kokemukset, joita on saatu lupahakemusten käsittelystä. 

Kun komissio aikanaan säätää rajoituksen, soveltamisalaan kuuluvat kromi(VI)-yhdisteet poistetaan lupaluettelosta. Tällaista menettelyä ei ole REACH-asetuksen aikana aikaisemmin tehty.

Apua yrityksille

Kromi(VI)-yhdisteitä käyttävän yrityksen kannattaa tutustua komission julkaisemaan dokumenttiin, jossa selvennetään lupia jo hakeneiden ja vielä hakevien yritysten tilannetta. Asiakirjassa käsitellään mm. kysymyksiä, jotka koskivat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, jolla kumottiin monien kromitrioksidin jatkokäyttäjien muodostaman konsortion lupa (Chemservice-päätös). Jos kysymykseesi ei löydy valmista vastausta, voit lähettää sen komissioon osoitteeseen [email protected].

Taustaa

REACH-asetuksen lupalistalle on lisätty 11 kromi(VI)-yhdistettä huhtikuussa 2013 ja elokuussa 2014.

Kyseiset yhdisteet voivat olla syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia ja jotkut niistä ovat myös ihoa ja hengitysteitä herkistäviä.

Yksi pääasiallinen rajoitusehdotuksen kattamien aineiden käyttö on galvanointi, joka on yleinen menetelmä materiaalin pintakäsittelyssä.

Tiedonkeruun määräaikaa pidennetty

Rajoitusehdotuksen valmisteluun liittyen ECHA kerää tietoa 

  • kromi(VI)-yhdisteille altistumista ja päästöjä rajoittavien riskinhallintatoimenpiteiden kustannuksista ja tehokkuudesta
  • lisätietoja tiettyjen kromi(VI)-yhdisteiden rajoittamista koskevan ehdotuksen valmistelemiseksi.

Tietoja pyydetään kromi(VI)-yhdisteitä käyttäviltä yrityksiltä sekä teollisuus- ja kansalaisjärjestöiltä ja muilta kiinnostuneilta tahoilta. 

ECHA pyytää toimittamaan tiedot 27.2.2024 mennessä. Lisätietoja tiedonkeruusta ja kommentointilomakkeet löytyvät ECHAn verkkosivulta.

Rajoitusehdotuksen ECHA on luvannut toimittaa 4.10.2024 mennessä, minkä jälkeen se tulee myös kommentoitavaksi.

 

Lisätietoja:
ECHAn uutinen: ECHA to prepare restriction proposal on chromium (VI) substances
Komission dokumentti yrityksille: Questions & Answers, REACH and Chromium(VI) substances
Rajoitusehdotusaie (RoI): Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)
Tiedonkeruu: Call for evidence: Pyynnöt kommentoida ja esittää todisteita - ECHA (europa.eu), Call for evidence on certain chromium (VI) substances
Kemikaalineuvonta yrityksille | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

REACH
 
Sivun alkuun