Hyppää sisältöön

Gammafly orsakar skador på odlingar – det finns alternativ för bekämpningen

Utgivningsdatum 26.7.2018 11.24 | Publicerad på svenska 3.8.2018 kl. 13.05
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om vilka växtskyddsmedel som kan användas för bekämpning av gammafly. På grund av den ovanligt varma sommaren finns det exceptionellt mycket gammaflylarver på odlingarna. Odlare har berättat att larver förstört stora odlade arealer av till exempel bondböna på en kort tid. Enligt Tukes kan bland annat preparaten Kestac 50 EC, Sumi Alpha 5 FW och Turex 50 WP användas för bekämpning av gammafly på de odlingsväxter för vilka dessa preparat godkänts. Användaren ska också iaktta de övriga begränsningar som gäller användningen av dessa preparat.

Tukes godkänner de växtskyddsmedel som används i Finland. De godkända preparaten meddelas i registret över växtskyddsmedel https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/.  I registret finns för närvarande endast ett preparat, Turex 50 WP, för vilket bekämpning av gammafly uttryckligen nämns som ett godkänt användningsändamål på följande växter: på frilandsodlingar vitkål, rödkål, savojkål, spetskål, brysselkål, kinakål, sellerikål (”pak choi”), blomkål, broccoli, kålrabbi, sareptasenap, kålrot och majrova. Preparatet har också godkänts för bekämpning av gammafly i objekt med liten areal (minor use). Preparatet Turex 50 WP kan även användas på ekologiska odlingar.

– Alla enskilda arter av skadedjur kan inte nämnas i de godkända preparaten mot skadedjur. Därför nämns inte heller gammafly i bruksanvisningarna för alla godkända preparat i Finland. Enligt vår tolkning lämpar sig emellertid preparaten Kestac 50 EC och Sumi Alpha 5 FW, som är godkända för bekämpning av bland annat fjärilslarver, också för bekämpning av gammafly, vid sidan av Turex 50 WP. Den information som erhållits från fältet pekar på att gammafly orsakat så stora skador att det är fråga om en nödsituation. I nödsituationer inom växtskyddet av detta slag är det möjligt för Tukes att med undantagstillstånd godkänna andra preparat för bekämpning av gammafly, berättar sektionschef Kaija Kallio-Mannila.

Ansökningar om undantagstillstånd för bekämpning av gammafly på oljeväxter, bondböna och kummin under odlingens anläggningsår, då ingen skörd samlas in, har aktualiserats vid Tukes.

Tukes påminner att de begränsningar som meddelats för användningen av preparaten ovillkorligen ska iakttas. Kestac 50 EC och Sumi Alpha 5 FW innehåller pyretroider som är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Särskild omsorg ska iakttas när dessa preparat används nära vattendrag.

Mer information

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

Ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-post i formatet: [email protected]

 
Sivun alkuun