Valikko

Ingen omröstning om förlängt glyfosattillstånd i Bryssel

Tukes 25.10.2017 13.21
Pressmeddelande

Ett nytt godkännande av glyfosat behandlades av den ständiga kommittén under ett möte i Bryssel i dag 25.10.2017. Avsikten var att rösta om fortsättningen för det verksamma ämnet, men på mötet fanns inte kvalificerad majoritet för kommissionens förslag.  Behandlingen av ärendet fortsätter i november.

Senast diskuterade den ständiga kommitténs växtskyddssektion ett godkännande av glyfosat den 5 oktober. Kommissionen föreslog också i dag att glyfosat godkänns för 10 år i stället för normala 15 år, men kommissionen fick inte en kvalificerad majoritet bakom förslaget. Mötet angav möjliga kortare godkännandetider, men det beslutades att flytta ärendet till ett möte i början av november.

Den senaste tiden har glyfosat orsakat mycket diskussion på grund av misstankar om att ämnet är cancerframkallande. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) klassificerar inte glyfosat som cancerframkallande. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har kommit till samma slutsats och har dessutom fastställt att glyfosat inte rubbar hormonfunktionen. EFSA har också gått igenom hela riskbedömningen av det verksamma ämnet, vilket kommissionens ursprungliga förslag också var baserad på. Nya undersökningar av det verksamma ämnet krävs inte längre.

Frågor i anslutning till ett nytt godkännande av glyfosat behandlas på kommissionens webbplats. Där finns det mer information om situationen för det verksamma ämnet.

Även EFSA har sammanställt ett informationspaket om glyfosat.

Glyfosat är den mest sålda aktiva substansen som används inom växtskydd i Finland. För närvarande ingår 53 preparat som innehåller glyfosat i Tukes växtskyddsmedelsregister. Glyfosatpreparat har godkänts för bekämpning av ogräs på odlingar, i trädgårdar, på åkrar, vid skogsbruk och på icke-odlade områden. Glyfosatpreparat har godkänts för både privat- och yrkesbruk.

På Tukes webbplats finns de tidigare meddelandena och mer information om glyfosat: http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/

Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Mer information:

Överinspektör Liisa Hirvonen, tel.  029 5052 040

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029-5052 036

[email protected]