Hyppää sisältöön

Glyfosaatti sai vuoden jatkoaikaa EU-komissiossa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 12.12.2022 10.23
Tiedote

Euroopan komissio on 2.12.2022 antanut täytäntöönpanoasetuksen (2364/2022), jolla se jatkaa glyfosaatti-tehoaineen hyväksymistä yhdellä vuodella, jotta tehoaineen valmistelussa oleva uudelleenarviointi voidaan saattaa loppuun. Glyfosaatin hyväksyminen on nyt voimassa 15.12.2023 asti. Aikaisempi hyväksyminen oli voimassa 15.12.2022 asti.

Nyt tehdyn asetuksen perusteella glyfosaattia sisältävien valmisteiden hyväksyntää voidaan jatkaa nykyisillä lupaehdoilla 15.12.2024 saakka, koska valmisteen lupa voi olla voimassa vuoden pidempään kuin tehoaineen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa kasvinsuojeluaineiden kansallisista luvista ja jatkaa glyfosaattia sisältävien valmisteiden lupia, mikäli valmisteelle on haettu uusimista. 

Aikaisemmin komission pysyvän komitean kokouksessa 14.10.2022 jäsenmaiden äänestyksessä tehoaineen jatkolle ei saatu määräenemmistöä, jolla glyfosaatin hyväksymistä olisi voitu jatkaa yhdellä vuodella. Sen jälkeen glyfosaatin jatkoa käsiteltiin 15.11.2022 EU:n muutoksenhakukomiteassa, jossa jäsenmaiden aikaisemmat kannat eivät muuttuneet. Muutoksenhakukomitean käsittelyn jälkeen komissio sai oikeutuksen antaa täytäntöönpanoasetuksen.

Komission pysyvässä komiteassa ja muutoksenhakukomiteassa käsitelty glyfosaatin jatko tarkoittaa yhden vuoden hallinnollista jatkoaikaa, jonka aikana glyfosaatin tieteellinen riskinarviointi tehdään loppuun. 

–   Suomi on molemmissa äänestyksissä äänestänyt glyfosaatin vuoden jatkon puolesta, koska huolellinen tieteellinen riskinarviointi on edellytys, että varsinaisesta tehoaineen uudelleenhyväksymisestä voidaan päättää, sanoo Tukesin ylitarkastaja Heli Anttila.

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskeva asetus (EY) No: 1107/2009 lähtee siitä, että tehoaineen hyväksymistä jatketaan hallinnollisesti, jos arviointi on viivästynyt viranomaisen toiminnasta johtuen.

Glyfosaatin uudelleenarviointi on loppusuoralla ja sitä tekevät EU:ssa yhteistyössä neljä jäsenmaata: Alankomaat, Ranska, Ruotsi ja Unkari. Parhaillaan ovat menossa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) järjestämät vertaisarviointikokoukset, joissa jäsenmaiden asiantuntijat käyvät läpi tehoaineen huolta aiheuttavia kohtia. EFSAn päätelmien odotetaan valmistuvan heinäkuuhun 2023 mennessä, jonka jälkeen syksyllä 2023 komissio ja jäsenmaiden edustajista koostuva pysyvä komitea käsittelee ja ratkaisee glyfosaatin hyväksymisen.

Kasvinsuojeluaineiden valmistekohtaiset tiedot voit tarkistaa Kemidigistä.  Glyfosaatin uudelleenhyväksymiseen liittyvää tietoa löydät komission nettisivuilta  ja riskinarviointiin liittyvää tietoa EFSAn sivuilta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Heli Anttila p. 029 5052 019
Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila p. 029 5052 036
sähköposti muotoa: [email protected]

Tukesin tiedote 18.10. Glyfosaatin hyväksymisen jatkosta ei saatu päätöstä EU:ssa 


 

 
Sivun alkuun