Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Spotlight Plus -kasvinsuojeluaineen luvan uusimatta jättämisestä

Julkaisuajankohta 24.10.2023 12.36
Uutinen

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 6.10.2023 antamalla ratkaisullaan luvanhaltijan valituksen, joka koski Tukesin päätöstä Spotlight Plus -kasvinsuojeluaineen uusimatta jättämisestä. Hallinto-oikeus muutti valmisteen markkinoilta poistamisen siirtymäaikoja siten, että valmisteen myynti, jakelu ja markkinointi on sallittua 28.2.2024 asti ja valmisteen käyttö, varastointi ja varastojen hävittäminen on sallittua 31.8.2024 asti. Valmistetta ei saa käyttää tämän jälkeen.

Spotlight Plus (rekisterinumero 1951) on tarkoitettu perunan varsiston hävittämiseen ennen sadonkorjuuta sekä siemenrikkakasvien torjuntaan perunaviljelyksiltä. Valmiste sisältää tehoaineena karfentratsoni-etyyliä. Tukes jätti valmisteen luvan uusimatta 30.8.2022 tehdyllä päätöksellään. Tukes antoi päätöksessä siirtymäajat valmisteen myynnille ja käytölle, mutta luvanhaltija valitti hallinto-oikeuteen ja siten siirtymäajat eivät olleet voimassa kasvukaudella 2023. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti valmisteen myynti, jakelu ja markkinointi on sallittua 28.2.2024 asti ja valmisteen käyttö, varastointi ja varastojen hävittäminen on sallittua 31.8.2024 asti. Valmistetta ei saa käyttää tämän jälkeen. Hallinto-oikeuden antamat uudet siirtymäajat on päivitetty kasvinsuojeluainerekisteriin. 

Syynä valmisteen uusimatta jättämiselle oli käytöstä aiheutuvat riskit pohjaveden pilaantumiselle ja siitä aiheutuvat riskit ihmisten terveydelle juomaveden välityksellä. Riskejä ei saatu hyväksyttävälle tasolle riskinhallintakeinoilla, esimerkiksi käyttörajoituksella pohjavesialueilla. Eri jäsenmaissa on käytössä erilaisia riskinhallintakeinoja, mitkä osaltaan vaikuttavat siihen, voiko valmisteelle antaa lupaa kasvinsuojelukäyttöön haetuissa käyttökohteissa kyseisessä jäsenmaassa. 

Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista hakea edelleen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeuden päätös ei siten ole vielä lainvoimainen. 

 

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, puh. 029 5052 036
ylitarkastaja Elina Pihlajaniemi, puh. 029 5052 228
sähköposti [email protected]

 
Sivun alkuun