TEM: Hallituksen esitys konfliktimineraaleista parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä ja edistää vastuullisia hankintoja

29.10.2020 14.19
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Hallitus antoi 29.10.2020 esityksen laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta. Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä.

Konfliktimineraaleja ovat konflikti- ja korkean riskin alueilta peräisin oleva tina, tantaali ja volframi, niiden malmit sekä kulta. Näitä mineraaleja käytetään laajasti muun muassa puhelimissa, tietokoneissa, kameroissa, lentokoneissa, lääkinnällisissä laitteissa sekä koruissa.

Konfliktimineraaleihin ja niiden tuotantoon liittyy paljon kehitysmahdollisuuksia, mutta myös ongelmia. On alueita, joissa näistä mineraaleista saatavia tuloja käytetään esimerkiksi väkivaltaisiin konflikteihin tai ihmisoikeusrikkomuksiin.

Yhtenä keinona ongelmien vähentämiseksi Euroopan unioniin on perustettu toimitusketjun due diligence- järjestelmä, jolla asetetaan velvoitteet sellaisille tuojille, jotka tuovat konfliktimineraaleja. Tämä järjestelmä asettaa mineraaleja tuoville yrityksille uusia velvoitteita. Vastuullisen yritystoiminnan kautta voidaan tukea luonnonvarojen kanavoitumista kyseisten alueiden kehittämiseen.

Hallituksen esityksellä Suomen konfliktimineraaleja koskeva järjestelmä saadaan Euroopan unionin edellytysten mukaiseksi

Hallituksen esityksen mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto olisi Suomessa asiasta vastaava viranomainen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Lisätiedot: hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM, p. 029 506 4909

Linkki: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta