Hopeaveden käyttö desinfiointiin tulossa luvanvaraiseksi lähivuosina

Tukes
21.11.2017 15.23
Tiedote

Evira, Fimea ja THL ovat tiedottaneet hopean toistuvaan sisäiseen käyttöön liittyvistä terveysvaaroista. Hopeavettä markkinoidaan myös lukuisiin biosidisiin käyttötarkoituksiin, kuten juomaveden, ihon tai pintojen desinfiointiin.  Hopean käytön riskejä desinfiointi- ja säilytysaineena arvioidaan parhaillaan EU:ssa, ja sen käyttö tullaan sallimaan vain turvallisiksi ja tehokkaiksi tunnetuissa valmisteissa.

Koska biosidit voivat olla terveydelle ja ympäristölle vaarallisia, niiden myyntiä ja käyttöä säädellään EU:n biosidiasetuksella.

EU:ssa on valmisteilla metallisesta hopeasta terveys- ja ympäristöriskinarviot neljään valmisteryhmään.

  • Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä (Valmisteryhmä 2)
  • Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja (Valmisteryhmä 4)
  • Ihmisten tai eläinten juomaveden desinfiointiaineet (Valmisteryhmä 5)
  • Nestejäähdytyksessä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet (Valmisteryhmä 11)

Riskinarviointien valmistuttua metallinen hopea sallitaan vain niihin valmisteryhmiin, joissa käyttö todetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi. Lisäksi hopeaa sisältävien biosidivalmisteiden markkinointi ja myynti tulee luvanvaraiseksi lähivuosina. Lupaa haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).

Biosidikäytöissä ja markkinoinnissa on otettava huomioon seuraavat asiat:

  • Metallisen hopean käyttö yllä mainittuihin valmisteryhmiin kuuluvissa tuotteissa on sallittua meneillään olevan riskinarvioinnin aikana.
  • Erittäin pieniä hiukkasia sisältävän nanomuotoisen hopean käyttö juomaveden desinfiointiin on kaikissa EU-maissa kielletty.
  • EU:n biosidiasetuksen mukaisesti biosidina käytettävän hopean tulee olla peräisin vain hyväksytyiltä toimittajilta. Ne löytyvät Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilta.

Biosidivalmisteita markkinoivat toimijat ovat vastuussa siitä, että käytettävä hopeatehoaine on säädösten mukainen ja että tuotteiden käytöstä ei aiheudu vaaraa niiden käyttäjille.

Lisätietoja

ylitarkastaja Hannu Mattila p. 029 5052 178, hannu.t.mattila (at) tukes.fi

ryhmäpäällikkö Paula Haapasola p. 029 5052 020, paula.haapasola (at) tukes.fi