Huomioi säädökset ja onnistu laitoksen painelaitehankinnassa

24.10.2019 14.33
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut, että kemikaali- ja voimalaitosten hankintasopimuksia tehdään entistä enemmän avaimet käteen -periaatteella. Tukes haluaa muistuttaa, että laitosten painelaitteiden hankinnassa on otettava huomioon suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen sekä sijoituksen, käyttöönoton ja käytön säädösvelvoitteet.

Tukes on koonnut nettisivulleen muistilistan asioista, joita noudattamalla tilaaja onnistuu laitoksen painelaitehankinnassa.

Hankintavaiheen menettelyt ja yksityiskohtaiset määrittelyt varmistavat, että toimitettavan laitoksen painelaitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja toimivat käytön aikana turvallisesti ja luotettavasti.

Hankinnassa on varmistettava, että laitostoimittaja hoitaa painelaitteiden ja niistä yhdistettyjen laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sekä CE-merkinnän. Laitostoimittajan on huolehdittava myös sijoitusta ja käyttöönottoa koskevien lainsäädäntövelvoitteiden noudattamisesta, jos nämä ovat laitostoimittajan vastuulla. Hankinnan osapuolten pitää määrittää CE-merkinnän ja käyttövelvoitteiden hoitamisen vastuut ja aikataulutus sopimusvaiheessa huolellisesti, jotta vältetään epäselvyydet ja viivästykset.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585, sähköposti: [email protected]