Valikko

Fyrverkeripjäser orsakade rekordfå ögonskador och bränder

Tukes 18.3.2013 8.30
Pressmeddelande

Enligt uppgifter från Finlands Ögonläkarförening orsakade fyrverkeripjäser senaste nyår 15 ögonskador som krävde sjukhusvård, vilket är den lägsta siffran under hela 2000-talet. Även bränderna som orsakats av fyrverkeripjäser har minskat märkbart.


Elva av personerna som fick ögonskador saknade skyddsglasögon. Enligt lagen är skyddsglasögon obligatoriska för den som avfyrar fyrverkeripjäser, och rekommenderas även för åskådarna. Fyra av de skadade var åskådare, men ingen av dem hade skyddat ögonen.

Fyrverkeripjäser är tillåtna bara för myndiga personer och får inte säljas eller överlåtas till minderåriga. Ändå måste sex personer under 18 år få sjukhusvård för ögonskador som orsakats av fyrverkeripjäser. Tre av dem hade själva avfyrat raketer. Av de totalt 15 ögonskadorna var fyra lindriga.

Ögonskadorna som orsakas av nyårsfirandet har minskat under de senaste åren. Vid årsskiftet 2011–2012 orsakade fyrverkeripjäser 19 ögonskador, året innan 27. Åren 2000−2010 har 19−47 skador inträffat varje år. I siffrorna ingår skador som krävt sjukhusvård.

- Lagstiftningen om fyrverkeripjäser har skärpts i flera avseenden. Produktsortimentet har ändrats så att de fyrverkeripjäser som orsakat mest skador inte längre finns på marknaden. Den tillåtna användningstiden för fyrverkeripjäser har också förkortats. Tillsammans har dessa åtgärder säkert bidragit till den gynnsamma utvecklingen, säger överingenjör Harri Roudasmaa på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

- De flesta skadorna och i praktiken alla de allvarligaste ögonskadorna skulle kunna undvikas om alla som deltar i fyrverkerier använder skyddsglasögon. Senaste nyår fick till exempel två personer bara lindriga skador trots att olyckan var framme, eftersom de använde skyddsglasögon, säger professor Tero Kivelä på Finlands Ögonläkarförening.

Även färre bränder än på flera år

Antalet bränder som orsakats av fyrverkeripjäser har likaså minskat. Senaste nyår orsakade fyrverkeripjäser sammanlagt 43 bränder, framgår det av räddningsväsendets statistik. Det är den lägsta siffran på tio år. Bränderna som orsakades av fyrverkeripjäser under nyåret gav inte upphov till personskador eller situationer där personer måste räddas. Fyrverkeripjäserna orsakade huvudsakligen små bränder. Bara tre av dem var byggnadsbränder.

Sedvanligt antal konsumentanmälningar om produktfel

Kring nyåret fick Tukes 23 anmälningar om felaktiga eller felfungerande fyrverkeripjäser eller andra produktfel. De flesta anmälningarna gällde situationer där de som avfyrat pjäserna meddelade att en raket exploderat redan i avfyrningsrampen eller att en fyrverkeritårta exploderat eller vält mitt under avfyrningen.

Mer information:
Överingenjör Harri Roudasmaa, Tukes, tfn 029 5052 372 (fyrverkeripjäser)
Professor Tero Kivelä, Finlands Ögonläkarförening, tfn 050 525 2723  (ögonskador)
Planerare Johannes Ketola, räddningsinstitutet, tfn 071 875 3445 (bränder)

Antal ögonskador som krävt sjukhusvård årsvis

2012−2013: 15
2011−2012: 19
2010−2011: 27
2009−2010: 47
2008−2009: 46
2007−2008: 44
2006−2007: 32
2005−2006: 22
2004−2005: 31
2003−2004: 32
2002−2003: 19
2001−2002: 36
2000−2001: 30

Källa: Finlands Ögonläkarförening

Alarm orsakade av fyrverkeripjäser

Bränder 27.12–5.1 som lett till brandalarm och där den antagna brandorsaken varit fyrverkeripjäser

2012−2013: 43
2011−2012: 78
2010−2011: 69
2009−2010: 62
2008−2009: 236
2007−2008: 227
2006−2007: 155
2005−2006: 81
2004−2005: 84
2003−2004: 66

Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO