Jyrsijämyrkkyjä julkisessa kuulemisessa

Tukes
16.8.2016 9.37
Tiedote

 

Julkisessa kuulemisessa on kahdeksan jyrsijämyrkyn tehoainetta.

Nämä aineet ovat: brodifakumi, bromadioloni, difenakumi, difetialoni, flokumafeeni, kloorifasinoni, kumatetralyyli ja varfariini.

Tehoaineita, jotka täyttävät biosidiasetuksen artiklan 5 kohdan 1 luokituksen, ei voida hyväksyä ellei voida osoittaa, että vähintään yksi poikkeukseen oikeuttavista edellytyksistä täyttyy. Kommentit tulee jättää 12.9.2016 mennessä. Lisätietoja ECHA:n sivuilla.