Hyppää sisältöön

Kaasulaitteiden oikea käyttö ja kunnossapito ehkäisevät onnettomuuksia

Tukes
Julkaisuajankohta 12.6.2014 9.00
Tiedote

Huoltamattomat ja vikaantuneet kaasulaitteet tai niiden huolimaton käyttö aiheuttavat vuosittain häkämyrkytyksiä, kaasuvuotoja ja tulipaloja.  Kaasuonnettomuuksissa on kuollut 10 vuoden aikana 15 ihmistä. Onnettomuuksia voi parhaiten ehkäistä käyttämällä laitteita oikein sekä huolehtimalla niiden huollosta ja kunnossapidosta. Ennen kesälomakautta on hyvä tarkistaa ja huoltaa kesämökin, matkailuajoneuvon sekä veneen kaasulaitteet, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Nestekaasun kotitalouskäytössä on sattunut vuosittain keskimäärin 10 onnettomuutta. Kuolemantapauksia on sattunut noin joka toinen vuosi. Tänä vuonna yksi henkilö on menehtynyt kaasulaitteen aiheuttamassa tulipalossa. Viime vuonna Tukesin tietoon tuli 13 onnettomuutta, joista suurin osa oli tulipaloja. Paloista aiheutui pääasiassa omaisuusvahinkoja, mutta myös muutama loukkaantuminen. Palon aiheutti useimmiten vuotava kaasupullo tai -laite.

Kaasuonnettomuuksia voi ehkäistä, kun käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaan ja huolehtii niiden huollosta ja kunnossapidosta. Kaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen riittävästi palamisilmaa. Sen vuoksi on tärkeää, ettei mökin tai matkailuajoneuvon ilmastointiaukkoja tukita edes kylmällä säällä. Jos palamisilmaa ei ole riittävästi, syntyy myrkyllistä häkäkaasua. Häkämyrkytykset ovatkin yleisin kuolinsyy kaasuonnettomuuksissa. Tarkkaile kaasulaitteen liekin väriä: hyvin palava kaasuliekki on sininen ja liekin keskusta sinivihreä. Jos liekin kärjet ovat keltaiset, poltin ei saa riittävästi ilmaa.

Kaasulaitteiden oikea sijoitus on turvallisuuden kannalta tärkeää. Nestekaasupulloa ei pidä sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, kuten tulisijaa. Pienissä rakennuksissa kaasupullo on turvallisinta sijoittaa ulos. Makuutiloissa ei kaasulaitteita pidä käyttää lainkaan häkävaaran vuoksi. Tukes suosittelee myös, ettei useita kaasulaitteita olisi käytössä yhtä aikaa pienissä tiloissa. Ulkokäyttöön tarkoitettuja kaasulaitteita ei missään tapauksessa saa käyttää sisätiloissa.

Tarkista laitteistosi kunto ja tiiviys säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Vuotavat liitokset tai hapertunut letku aiheuttavat kaasuvuodon vaaran. Kaasuletkun kunnon voi tarkistaa taivuttelemalla sitä mutkalle. Jos letkusta löytyy hiusmurtumia, on aika vaihtaa se. Liitosten tiiviyden voi tarkistaa sivelemällä pensselillä saippuavettä liitoskohtiin. Jos syntyy kuplia, niin liitokset vuotavat ja ne täytyy kiristää. Kaasuletku kannattaa vaihtaa noin viiden vuoden ja paineensäädin noin 10 vuoden välein. Jos laitetta ei ole huollettu tai puhdistettu pitkään aikaan, on vaarana myös epätäydellinen palaminen, joka synnyttää häkää.

Jos kaasulaitteessa on toimintahäiriöitä, kannattaa heti ottaa yhteyttä hyväksyttyyn kaasuasennusliikkeeseen. Perusteellisempi huolto kannattaa teettää 3-5 vuoden välein. Luettelo hyväksytyistä liikkeistä löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Palovaroitin on pakollinen varuste asuinrakennuksissa. Tulipalon varalle kannattaa hankkia sammutusvälineitä ja opetella niiden käyttö. Hyviä sammutusvälineitä ovat sammutuspeite, käsisammutin, puutarhaletku, vedellä täytettävä sankoruisku tai suuriin sammioihin varastoitu kasteluvesi.


Lisätietoja: turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen, puhelin 029 5052 471, [email protected] 

Video:   Näin vaihdat kaasuletkun nestekaasulaitteeseen 


 Video: Katso miltä näyttää vaarallisesti palava kaasuliekki  

Kuvia kaasupullon sijoittamisesta rakennuksen ulkopuolelle

 

LIITE: Muistilista nestekaasun turvalliseen käyttöön

Käytössä

Tarkista laitteesi kunto ja tiiviys säännöllisesti:
– Taivuttele letkua ja katso, ettei siinä ole murtumia.
– Tarkista myös liitoskohtien tiiviys saippualiuoksen avulla.
– Vie vialliset laitteet huoltoon.
–  Noudata käyttö- ja huolto-ohjeita.
– Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa.
– Älä käytä laitteita muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
–Sulje pulloventtiili aina käytön jälkeen.


Jos tunnet kaasun hajua
– Sulje heti pulloventtiili.
– Älä tupakoi, älä käytä avotulta tai sähkökatkaisijoita.
– Tuuleta huone: avaa ikkunat ja ovet.
– Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä tai vuodonilmaisimella.
– Jos laitteessa on vika, toimita se huoltoon.

Nestekaasupullon vaihto
– Sulje pulloventtiili.
– Huolehdi siitä, ettei sytytyslähdettä ole lähellä: älä tupakoi, älä käytä avotulta, älä käytä sähkökatkaisijoita.
– Jos vaihdat pullon sisätiloissa, huolehdi tuuletuksesta.
– Pullon vaihdon jälkeen varmista, että paineensäädin on tiiviisti paikallaan.
– Painoventtiiliä käyttäessäsi kannata pulloa paineensäätimestä. Jos se ei irtoa, säädin on paikoillaan. Kierreventtiiliä käyttäessäsi varmista liitosten tiiviys saippuavedellä.

Kaasupullon säilyttäminen

–  Asuinrakennuksessa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.
–  Säilytä kaasupullo pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa.
–  Älä säilytä kaasupulloa kellari- tai ullakkotiloissa tai makuuhuoneessa.
–  Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C°, minkä vuoksi sitä ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, esim. lämpöpatteria tai tulisijaa.
–  Kaasupullon säilytystilassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
–  Rakennuksen seinustalla oleva kaasupullo on sijoitettava lukittuun kaappiin.

Kaasupullon kuljetus

–Tarkista, että pulloventtiili on suljettu kunnolla.
– Tarkista, että venttiilinsuojus on hyvin kiinnitettynä suojaamassa venttiiliä.
– Tue pullo hyvin paikoilleen, ettei se pääse liikkumaan.
– Kuljeta pullo pystyasennossa.
– Tilapäisesti pulloa voi kuljettaa vaaka-asennossa esim. auton takakontissa.
– Älä pysäköi kaasupulloja sisältävää autoa pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen, etteivät pullot kuumene liikaa.

Kaasuasennukset

– Nestekaasua saa johtaa kaasupullosta letkulla ainoastaan yhteen käyttölaitteeseen.
– Nestekaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä ja sisähalkaisija 10 mm.
– Letkun kiinnitys on varmistettava molemmissa päissä letkunkiristimillä.
– Paineensäädin kiinnitetään suoraan pulloventtiiliin.
–Käytä ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua (30 mbar) matalapainesäädintä.
–Korkeapainesäätimen käyttö on kielletty kotitalouslaitteissa.
–Asennuksen jälkeen tarkista liitosten tiiviys (saippuavedellä) ja pitävyys.
– Nestekaasupullojen säilyttämistä ei suositella pienien mökkien sisällä, jossa makuutilat ja muut oleskelutilat ovat yhtenäistä tilaa.
–Kaasuletkua ei saa johtaa ulkoseinän läpi.
–Letkuasennuksen saa tehdä itse.
– Kiinteitä asennuksia metalliputkia käyttäen saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

 
Sivun alkuun