Kandidaattilistaa päivitetty ftalaattien osalta

Tukes
9.8.2017 12.17
Tiedote

 

Euroopan komissio on todennut seuraavilla jo lupamenettelyn kandidaattilistalla olevilla ftalaateilla olevan muiden vaikutusten lisäksi hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ja kandidaattilistaa on päivitetty sen mukaisesti seuraavien aineiden osalta: 

  • betsyylibutyyliftalaatti (BBP)
  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
  • dibutyyliftalaatti (DBP)
  • di-isobutyyliftalaatti (DIBP)   

Myös Bisfenoli A:n osalta kandidaattilistaa on päivitetty sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien perusteella. Samalla kandidaattilistalle on lisätty uutena aineena perfluoriheksaani-1-sulfonihappo ja sen suolat (PFHxS).

Kandidaattilistalla on nyt 174 ainetta, joista 43 on sisällytetty luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 10.7.2017
Yksi uusi aine kandidaattilistalle, bisfenoli A:lle päivitys
Kandidaattilista ECHAn sivuilla
Kandidaattilistan aineita koskevat velvollisuudet