Hyppää sisältöön

Kandidaattilistalle ehdotetaan neljää uutta SVHC-ainetta – kommentoi ehdotuksia

Julkaisuajankohta 5.10.2021 9.00
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa neljän aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi, mikä tarkoittaa niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Kandidaattilistalla on ennestään 219 ainetta.

Kandidaattilistalle ehdotetut aineet ovat:

  • (±)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo [2.2.1]heptaani-2-oni, joka kattaa minkä tahansa yksittäisen isomeerin ja/tai niiden yhdistelmän (4-MBC)
  • 6,6'-di-tert-butyyli-2,2'-metyleenidi-p-kresoli
  • S-(Trisyklo(5.2.1.02,6)deka-3-eeni-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti
  • tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani  

Lisätietoja aineista ja kommentointilomakkeet löydät ECHAn verkkosivulta. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida 18.10.2021 saakka.

Kommentteja voi esittää ehdotettujen SVHC-aineiden ominaisuuksista, käytöistä ja vaihtoehdoista. Saatujen kommenttien perusteella aine joko lisätään suoraan kandidaattilistalle tai aineen lisäämisestä kandidaattilistalle päätetään jäsenvaltioiden komiteassa. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle. SVHC-aine voi päätyä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet koskevat SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä:

Lisätietoa SVHC-aineista löydät Tukesin SVHC-sivulta.

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH