Hyppää sisältöön

Kandidaattilistalle N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi

Julkaisuajankohta 20.6.2022 14.13
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on lisännyt N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin SVHC-aineiden listalle eli kandidaattilistalle. Listalla on nyt 224 SVHC-ainetta.

N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi on syöpää aiheuttavana ja perimää vaurioittavana aineena lisätty kandidaattilistalle. Sitä käytetään enimmäkseen polymeereissä ja muiden kemikaalien, tekstiilien, nahan tai turkisten valmistuksessa.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. SVHC-aineisiin liittyvät velvoitteet ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista – aineiden ja seosten toimittajat
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) esineen sisältämästä SVHC-aineista – esineiden tuottajat ja maahantuojat
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi – esineiden toimittajat
  • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita – esineiden toimittajat. 

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

 

Lisätietoja:
ECHAn uutinen: One hazardous chemical added to the Candidate List 

Eritystä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) Tukesin verkkosivulla

Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH