Hyppää sisältöön

Vid tillverkning av etanolbaserad handsprit: se till verksamhetens säkerhet

17.3.2020 15.05 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 14.13
Pressmeddelande

Apoteken tillverkar nu egen handsprit med anledning av coronavirusepidemin. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) publicerade förra veckan anvisningar om tillverkning och försäljning av handsprit. Tukes vill dessutom påminna om vikten av att även se till säkerheten när det gäller såväl arbetstagaren som arbetsutrymmet där handsprit tillverkas. Etanol används som aktiv substans i handdesinfektionsmedel och är en lättantändlig kemikalie. Därför ska arbetsutrymmet uppfylla vissa krav.

Beroende på styrkan kan etanol antändas av en gnista även i rumstemperatur. Etanol är lättantändligt. Det kan räcka med en gnista till exempel från fel typ av klädesplagg (konstfiber) eller en elapparat.

Nedan finns anvisningar om hur apoteken kan se till säkerheten med tanke på arbetstagaren och arbetsutrymmet där handsprit tillverkas. Se även Tukes tidigare meddelande med anvisningar om tillverkning och försäljning av handsprit.

Etanol hanteras säkrast i dragskåp

Dragskåp har i regel planerats med tanke på explosiva atmosfärer (s.k. ATEX-omgivningar) och med tillräcklig ventilation för att hantera brandfarliga vätskor. Kontakta dragskåpets tillverkare eller läs i produktdokumenten huruvida dragskåpet har planerats för hantering av brandfarliga vätskor.

Endast elapparater som uppfyller vissa kriterier får finnas i arbetsutrymmet

Elapparater som finns i arbetsutrymmet ska vara ATEX-klassade. En elapparat som inte är ATEX-klassad ska kopplas spänningsfri. Antändningsgruppen ska vara minst T2 och explosionsgruppen IIA. Be en expert inom elbranschen om närmare upplysningar.

Se till säker etanolförvaring

  • Handspritens råvaror och färdiga produkter ska förvaras på ett säkert sätt.
  • Se till att kemikalierna inte läcker ut från lagerlokalen eller ut i avloppet.
  • Ha bara den mängd kemikalier per gång i dragskåpet som behövs för tillverkningen. I övrigt ska kemikalierna förvaras i kemikalieskåp eller kemikalielager.
  • Tillverka bara en sådan mängd handsprit per gång som du på ett säkert sätt kan ha i butikslokalen eller förvara i ett separat lagerutrymme. Mängden brandfarliga vätskor (råvaror och färdiga produkter) får inte överskrida tillåtna mängder i utrymmet i fråga. Be tillsynsmyndigheten (räddningsmyndigheten) om råd i oklara fall. Se även Tukes handbok: Palavien nesteiden säilytys kaupassa (Förvaring av brandfarliga vätskor i butiker).

Instruera personalen och gå igenom potentiella farliga situationer

Se till att det finns skriftliga instruktioner om hur man tillverkar handsprit och agerar i farliga situationer. Gå igenom instruktionerna med personalen. Det ska finnas brandsläckningsutrustning och brandfilt till hands i arbetsutrymmet där handsprit tillverkas.

De ovan nämnda anvisningarna gäller bara när handsprit tillverkas i liten skala. Industriell produktion av handdesinfektionsmedel hanteras inte som en separat verksamhet utan man ser till anläggningens säkerhet i sin helhet. Men oberoende av handspritens tillverkningsvolymer ska verksamheten följa kemikaliesäkerhetsbestämmelserna. För att inleda en industriell tillverkning av handsprit krävs att nödvändiga tillstånd ansöks/anmälningar görs till räddningsmyndigheten eller Tukes. Kontakta räddningsverket i din region om du har frågor kring apotekens kemikaliesäkerhet.

Mer information:

Meddelande: Tukes utfärdar anvisningar om tillverkning och försäljning av handsprit

överinspektör Matti Peippo, Tukes, 029 5052 059

överinspektör Kati Hietamäki, Tukes, 029 5052 011

överinspektör Timo Kukkola, Tukes, 029 5052 358

e-post: fornamn.efternamn @ tukes.fi