Hyppää sisältöön

Käsivarsikellukkeissa todettu puutteita

Tukes
Julkaisuajankohta 28.7.2016 8.44
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonnassaan testauttanut vuoden 2015 loppupuolella kuusi lasten käsivarsivarsikelluketta Työterveyslaitoksessa. Kaikkien testattujen tuotteiden merkinnöissä ja käyttöohjeissa todettiin puutteita. Lisäksi joidenkin tuotteiden asiakirjoissa oli puutteita. Rakenteellisia puutteita testeissä havaittiin yhden tuotteen saumalujuudessa, ja yhden tuotteen venttiilit eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Testeissä esille tulleet rakenteelliset puutteet voivat aiheuttaa hukkumisen vaaraa lapselle.

Tuotteet, joissa oli puutteita sekä rakenteissa ja käyttöohjeissa, edellytettiin poistettavaksi markkinoilta.  Toisessa tapauksessa toiminnanharjoittaja poisti tuotteet markkinoilta vapaaehtoisesti ja toisessa Tukes velvoitti toiminnanharjoittajaa poistamaan tuotteet markkinoilta.

Päälle puettavat uima-avut, kuten lasten käsivarsikellukkeet, ovat henkilönsuojaimia. Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Niissä on esimerkiksi oltava CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet, kuten lasten käsivarsikellukkeet, on EY-tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa. Vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama Euroopan talousalueella toimiva edustaja voi teettää EY-tyyppitarkastuksen. Ilmoitettu laitos antaa vaatimustenmukaiselle suojaimelle EY-tyyppitarkastustodistuksen. Ennen suojainten laskemista markkinoille valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Maahantuoja katsotaan henkilönsuojaimen valmistajaksi, jos maahantuoja saattaa suojaimen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Tällöin maahantuojaa koskevat valmistajan velvollisuudet.

Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia perehtymään henkilönsuojaimia koskeviin vaatimuksiin ja huolehtimaan, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita ja että tuotteiden mukana on asianmukaiset käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat, kuten EY-tyyppitarkastustodistus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Tietoja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on Tukesin verkkosivuilla.

EU:n uusi henkilönsuojainasetus tulee sovellettavaksi 21.4.2018 alkaen, lukuun ottamatta arviointilaitoksia, joiden osalta asetusta sovelletaan 21.10.2016 alkaen.

Lisätietoja 11.5.2016 julkaistusta tiedotteesta: Henkilönsuojaimia koskevat säädökset muuttuvat 21.4.2018.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Katri Sihvola, Tukes, puh. 029 5052 197, [email protected]

 
Sivun alkuun