Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testausvelvoite laajeni

Tukes
11.5.2017 9.56
Tiedote

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden, kuten ruiskujen, testausvelvoite on laajentunut koskemaan kaikkia ammattimaisessa käytössä olevia levitysvälineitä. Muun muassa kasvihuoneilla, taimitarhoilla, kunnilla ja kaupungeilla, rautateillä ja golfkentillä käytettävät levitysvälineet täytyy testata määräajoin. Koska testausvelvoite on jo voimassa, kannattaa kaikki vielä testaamattomat ruiskut tarkastuttaa pian.

Aiemmin kasvinsuojeluaineruiskujen testausvelvoite oli sidottu ympäristökorvaukseen ja koski ainoastaan maatiloja, joilla harjoitettiin puutarha- tai peltoviljelyä. Testausvelvoitteesta tuli 26.11.2016 EU:n torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivin (2009/128/EY) mukaisesti pakollista kaikille ammattimaisessa käytössä oleville levitysvälineille. Testauksen tavoitteena on, että kasvinsuojeluaineiden levittäminen olisi mahdollisimman turvallista sekä ruiskun käyttäjälle että ympäristölle.

Testausaikataulu eri ruiskuille

Testausvelvoitteen aikataulu vaihtelee sen mukaan, mihin ryhmään ruisku kuuluu. Suurin osa käytössä olevista ruiskuista kuuluu ryhmään 1. Ruiskut oli testattava 26.11.2016 mennessä, minkä jälkeen ruisku on testattava 5 vuoden välein.

Testausaikatauluryhmään 2 kuuluvat esimerkiksi kylmä- ja kuumasumuruiskut. Ryhmän 2 ruiskut on testattava 26.11.2026 mennessä, minkä jälkeen ruisku on testattava 10 vuoden välein.

Osa ruiskuista on vapautettu testausvelvoitteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi reppuruiskut.

Sama direktiivi koskee jokaista maata EU:ssa, eli EU:n alueelta tuotua ruiskua ei tarvitse testauttaa uudelleen, jos se on testattu jo lähtömaassa.

Testausaikatauluryhmä 1: Testaus 26.11.2016 mennessä. Sen jälkeen testausväli on viisi vuotta vuoden 2020 loppuun asti. Sen jälkeen testausväli on kolme vuotta.

 • vaakapuomiruiskut, joiden puomi > 3 m
 • levitysvälineet puiden ja pensaiden ruiskutukseen (sumuruiskut)
 • kasvihuoneruiskut (kiinteät tai osittain liikuteltavat, joissa säiliö ≥ 25 l tai käyttöpaine ≥ 15 bar tai puomi > 3 m
 • puimuriin asennetut levitysvälineet
 • juniin ja ilma-aluksiin asennetut levitysvälineet

Testausaikatauluryhmä 2: testaus ensimmäisen kerran 26.11.2026 mennessä (testausväli 10 vuotta):

 • vaakapuomiruiskut joiden puomi < 3 m
 • kasvihuoneruiskut (kiinteät tai osittain liikuteltavat, joissa säiliö < 25 l ja käyttöpaine < 15 bar ja puomi < 3 m
 • paikalliskäyttöön tarkoitetut kylmä- ja kuumasumuruiskut (ei kannettavat)
 • kylvökoneeseen asennetut jauhepeittaimet ja teolliset peittauslaitteet
 • sivelylaitteet (ei kannettavat)

Ei testausvelvoitetta:

 • kannettavat laitteet ja reppuruiskut
 • viljaruuviin asennetut peittauslaitteet
 • perunanpeittauslaitteet (pois lukien puomiruiskutyyppiset)
 • metsänhakkuukoneessa olevat (esim. juurikäävän torjunta) laitteet

Valtuutettu ruiskuntestaaja tarkastaa ruiskun kunnon

Levitysvälineitä testaavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttamat ruiskuntestaajat, joita on tällä hetkellä eri puolella Suomea 60. Osa peltoruiskujen testaajista on kouluttautunut myös kasvihuone- ja taimitarharuiskujen testaajiksi.

Lista testaajista löytyy Tukesin nettisivuilta.

Levitysvälineiden testauksessa ruiskuntestaaja käy järjestelmällisesti läpi kaikki ruiskun osat ja tarkistaa, että ne ovat kunnossa ja toimivat asianmukaisesti.

Testauksen yhteydessä muun muassa tarkastetaan, ettei ruisku vuoda, pumppu on kunnossa ja paine pysyy tasaisena ja sekoitus tankissa on riittävä. Lisäksi tarkastetaan suodattimien kunto ja ruiskun tuotto, eli varmistetaan, että ruiskusta tulee ainetta sen verran ainetta kuin on tarkoitettu ja levitystasaisuus on kunnossa. Kun testaus on valmis, omistaja saa ruiskustaan testausraportin. Testin läpäissyt ruisku merkitään testaustarralla.

Tarkennus metsätaimitarhoilla käytettävän ruiskutuskaluston testaukseen

Metsätaimitarhoilla kasvinsuojeluaineen levitys tehdään joko traktoriruiskun puomin avulla tai osittain liikuteltavalla tai kiinteällä ruiskulla, johon kiinnitetään joko pelkästään kasvinsuojeluaineen levitykseen käytettävä suutin tai puomi tai kasteluun pääasiassa käytettävä puomi. Kastelupuomit, joita käytetään ensisijaisesti kasteluun, eivät ole lain määritelmän (Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011) mukaan kasvinsuojeluaineiden levitykseen tarkoitettuja laitteita, joten niitä ei tarvitse testata.

Toisin sanoen

 • levitysvälineen pumppu ja säiliöyksikkö on testattava.
 • puomit ja suuttimet, joilla levitetään pääasiassa kasvinsuojeluainetta, tulee testata.
 • puomeja, joita käytetään ensisijaisesti vedellä kasteluun tai lannoitteen levittämiseen, ei tarvitse testata.

Tukesin verkkosivu ruiskuntestauksesta

Lisätietoja

Ylitarkastaja Satu Rantala, puh. 029 5052 013

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049

[email protected]