Käytännön opas pk-yrityksille REACH-rekisteröinnin tietovaatimuksista

Tukes
1.11.2016 16.09
Tiedote

 

ECHA on julkaissut suomenkielisen käytännön oppaan tietovaatimusten täyttämiseksi, kun määrä on 1-10 tonnia tai 10-100 tonnia. Opas on tarkoitettu niille, jotka vastaavat tekniseen asiakirja-aineistoon tarvittavien tietojen keräämisestä, kun aine rekisteröidään REACH-asetuksen mukaisesti. Opas on suunnattu lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille ja REACH-koordinaattoreille.

Oppaassa keskitytään seuraaviin seikkoihin jokaisen vaaditun tiedon osalta:

  • Mikä se on / mitä se tarkoittaa?
  • Miksi se on oleellinen / mihin se vaikuttaa?
  • Milloin se tarvitaan? Kaikkia tietoja ei tarvita jokaisessa aineistossa.
  • Kuka sen voi laatia? Monien tietojen osalta asiantuntijan pitää kerätä ja arvioida ne ja tehdä niistä päätelmiä, mutta joitakin tietoja voivat laatia muutkin kuin asiantuntijat.
  • Miten tiedot kerätään? Oleelliset menetelmät kuvaillaan lyhyesti ja annetaan linkkejä, joista saa lisätietoa.
  • Kuinka kauan aikaa tarvitaan tietojen keräämiseen? Osa tiedoista on tuotettava, esimerkiksi testaamalla, ja se voi vaatia kauankin aikaa. 

Monissa rekisteröintiaineiston valmisteluun kuuluvissa toimissa tarvitaan asiantuntijan apua. Tiettyjen toimien edellyttämä asiantuntijuuden taso on osoitettu oppaassa värikoodeilla.

Lue lisää itse oppaasta.