Käyttökartat jatkokäyttäjille ja rekisteröijille – osallistu verkkoseminaariin

Tukes
9.5.2016 11.12
Tiedote

 

Käyttökarttojen (use maps) avulla rekisteröijät voivat tuottaa jatkokäyttäjille oleellista ja todenmukaista tietoa turvallisen käytön olosuhteista käyttöturvallisuustiedotteiden altistumisskenaarioihin. Käyttökartoista saa tietoa kemikaalien käytöistä yhtenäistetyllä ja jäsennetyllä tavalla. Niissä kuvataan käytöt ja linkitetään ne tietoon, jota rekisteröijät tarvitsevat tehdessään altistumisen arviointia. Yleensä jatkokäyttäjien alakohtaiset organisaatiot ovat käyttökarttojen luojia.

ECHA järjestää verkkoseminaarin ”Use maps: how downstream users and registrants can benefit” 15.6.2016. Seminaari on suunnattu jatkokäyttäjien alakohtaisille organisaatioille ja muille, jotka haluavat luoda alakohtaisia käyttökarttoja. Se on oleellinen myös rekisteröijille, jotka haluavat sisällyttää käyttötietoja rekisteröintiasiakirjoihin  ja jatkokäyttäjille, jotka tarvitsevat tietoa miten heidän käyttönsä tulee katetuksi vuoden 2018 rekisteröinnissä. Seminaariesitykset on katsottavissa ECHAn sivuilta jälkikäteen.   

Aiheeseen liittyen ECHAn sivuilla on julkaistu infograafi ”Improving communication on the safe use of chemicals”, josta löytyvät helposti linkit käyttökarttojen ja laajennettujen käyttöturvallisuustiedotteiden mallipohjiin ja työkaluihin. Infograafi on hyödyllinen sekä rekisteröijille että kemikaalien jatkokäyttäjille.   

Lisätietoa ECHAn sivuilla

Käyttökartat
Verkkoseminaari 15.6.2016
Infograafi