Käyttöturvallisuustiedotteeseen tulossa muutoksia – kerro mielipiteesi

1.10.2019 9.42
Uutinen

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen II käyttöturvallisuustiedotteen laatimista koskeviin vaatimuksiin.

Ehdotetut muutokset liittyvät

  • YK:n GHS-työssä valmisteltuihin uusiin tietovaatimuksiin, jotka koskevat fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä kuljetustietoja,

  • REACH-asetuksen nanomateriaaleja koskeviin tietovaatimuksiin ((EY) 2018/1881) ja

  • CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 liitteen VIII vaatimuksiin myrkytystietokeskuksille ilmoitettavista tiedoista sekä varoitusetikettiin liitettävästä UFI-tunnisteesta.

Muutokset tulisivat sovellettaviksi tammikuusta 2020. Käytössä olevilla käyttöturvallisuustiedotteilla olisi siirtymäaikaa vuoden 2022 loppuun, ellei käyttöturvallisuustiedotetta ole päivitettävä ennen sitä.

Voit kommentoida ehdotusta julkisessa kuulemisessa komission sivuilla. Kommentit pitää jättää 10.10.2019 mennessä. Kaikki kommentit ovat julkisia ja nähtävillä sivustolla.

EU:ssa valmistetuista tai EU:hun maahantuoduista vaarallisista kemikaaleista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät tietoa kemikaalin ominaisuuksista ja vaaroista, ohjeet käsittelyyn, hävittämiseen ja kuljettamiseen, ensiapu- ja palontorjuntatoimenpiteet sekä toimenpiteet altistumisen ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033

CLP REACH