Hyppää sisältöön

Kemikaalien merkintöjä aiotaan yksinkertaistaa ja digitalisoida – anna palautetta komission suunnitelmaan

Julkaisuajankohta 19.8.2021 14.47
Uutinen

Euroopan komissio on tehnyt aloitteen kemikaalien merkintöjen yksinkertaistamisesta ja digitalisoinnista. Aloite koskee EU:n asetusta kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) sekä asetuksia pesuaineista sekä lannoitevalmisteista. Komissio toivoo palautetta aloitteen etenemissuunnitelmaan 20.9.2021 mennessä.

Komission aloite kemikaalien merkintävaatimusten yksinkertaistamisesta ja digitalisoinnista on seurausta EU:n kemikaalilainsäädännön toimivuuden tarkastelusta ja arvioinnista sekä sidosryhmien palautteesta EU:n lannoitevalmisteasetuksesta. Tavoitteena on parantaa olennaisten tietojen antamista kemikaaleista ja vähentää vaarallisten kemikaalien haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Aloite tukee komission kestävän kehityksen kemikaalistrategiaa.

Kansalaiset ja sidosryhmät voivat antaa palautetta komission etenemissuunnitelmaan eli alustavaan vaikutustenarviointiin kemikaalien merkintöjen yksinkertaistamisesta ja digitalisoinnista. Palautetta voi antaa 20.9.2021 saakka. Alustava vaikutustenarviointi ja linkki palautteen antamiseen sekä esitetyt palautteet löytyvät komission sivulta Kemikaalit – merkintävaatimusten yksinkertaistaminen ja digitalisointi (europa.eu).

Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää julkisen kuulemisen aloitteen keskeisistä näkökohdista. Tämän jälkeen tulee vielä mahdollisuus antaa palautetta itse säädösehdotuksesta.

Euroopan komissiolla on EU:ssa aloiteoikeus. Se on vastuussa uuden EU-lainsäädännön suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. EU-lainsäädännöllä ajetaan koko unionin ja sen kaikkien kansalaisten etuja. Siksi kansalaisilla, yrityksillä, kansalaisyhteiskunnan edustajilla, viranomaisilla ja kaikilla niillä, joihin uusi lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin tässä prosessissa.

Lisätietoa: Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen | Euroopan komissio (europa.eu)