Valikko

Kemikaalivuodot ja sammutusjätevedet hallintaan uuden oppaan avulla

25.11.2019 12.00
Uutinen

Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä ihmiselle tai ympäristölle. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan on julkaistu uusi opas.

Opas on tarkoitettu kaikille nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville ja varastoiville teollisuuslaitoksille ja muille toimijoille, esimerkiksi maatiloille, työmaille ja kasvihuoneille.

Opas kertoo vuotojen ja sammutusjätevesien hallinnan periaatteista sekä menettelytavoista, joilla voidaan saavuttaa yleiset turvallisuusvaatimukset. Opas palvelee toiminnanharjoittajia ja viranomaisia.

Oppaassa kuvaillaan rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan estää mahdollisten vuotojen tai kemikaalien pilaamien sammutusjätevesien pääsy maaperään, vesiin tai viemäriin. Oppaassa esitetyt rakenneratkaisut perustuvat lainsäädäntöön, standardeihin, viranomaisohjeisiin ja yleisiin hyviin käytäntöihin.

Opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä.  Valmistelutyössä ovat olleet mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Hämeen ELY-keskuksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Lahden ja Lohjan kaupunkien edustajat.

Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -opas on saatavissa Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Tukes: Sanna Pietikäinen, [email protected]

Hämeen ELY-keskus: Kari Leinonen, [email protected]

 Pirkanmaan pelastuslaitos: Saila Salomäki, [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Anna Laiho, [email protected]

Lahden kaupunki: Juha Alaluukas, [email protected]

Lohjan kaupunki: Auli Kokkonen, [email protected]