Hyppää sisältöön

Kiinteistön haltija, tunnista vastuusi sähköjärjestelmän turvallisuuden ylläpidossa

Julkaisuajankohta 11.11.2019 9.59
Uutinen

Kuluneet tai rikkoutuneet asennukset ja sähköllä toimivat laitteet ja koneet aiheuttavat sähköiskuja, tulipaloja sekä odottamattomia käyttökeskeytyksiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että toimitila- ja teollisuusrakennusten ja suurten maatalousrakennusten sähköjärjestelmien lakisääteinen määräaikaistarkastus on olennainen osa kunnossapitoa. Asuinrakennuksille määräaikaistarkastus ei ole pakollinen.

Huonokuntoisista sähköasennuksista aiheutuvat vahingot ovat moninaisia. Sähkön käytöstä aiheutuneissa tapaturmissa ja tulipaloissa menetetään mittava määrä erilaista omaisuutta ja jopa ihmishenkiä. Odottamattomasta vikaantumisesta ja sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuvia välillisiä vahinkoja ei tule välttämättä edes ajatelleeksi. Sähköviasta aiheutuvia merkittäviä vahinkoja voivat olla esimerkiksi tuotannon keskeytyminen ja sen seurannaisvaikutukset, vesivahingot ja jäätymisestä tai ilmanvaihdon keskeytymisestä aiheutuvat vahingot.

Tarkastusvelvoitteen laiminlyönti rikkoo sähköturvallisuuslakia. Vahinkotapauksessa tämä voidaan tulkita esimerkiksi siten, että työnantaja on toiminut säädösten vastaisesti ja laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia työpaikan turvallisuudesta. Sähköturvallisuuslain vaatimusten laiminlyönti voi vaikeuttaa myös vakuutuskorvauksien saamista.

Minkälaisten kiinteistöjen sähköjärjestelmiä vaatimus koskee?

Kiinteistön sähkölaitteiston määräaikaistarkastusvelvoite koskee yli 35 ampeerin (A) sulakkeilla varustettuja laitteistoja. Näitä ovat esimerkiksi liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennusten sähköjärjestelmät. Määräaikaistarkastettaviin kohteisiin kuuluvat myös monet julkiset rakennukset, kuten päiväkodit, koulut, kirkot, myymälät, lääkäriasemat, urheilukeskukset ja ulkoalueet, joissa on sähköasennuksia.

Asuinrakennuksille määräaikaistarkastus ei ole pakollinen. Asuinrakennuksessa voi kuitenkin olla myös muita kuin asumista palvelevia tiloja, esimerkiksi yli 35A:n sulakkeilla varustettuja liiketiloja. Tällaisten tilojen sähkölaitteistöille on tehtävä määräaikaistarkastus.

Kuinka usein tarkastus tehdään?

Vaatimus määräaikaistarkastuksesta ei ole uusi. Määräaikaistarkastus on pitänyt suorittaa tarkastusvelvoitteen alaisille laitteistoille ensi kerran vuoden 2000 alkuun mennessä. Tarkastusvälit ovat aiemmin olleet sähkölaitteistoluokasta riippuen viidestä viiteentoista vuotta.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset on pääsääntöisesti tehtävä 10 vuoden välein. Jakeluverkkoyhtiöiden sähköverkkojen tarkastusväli on edelleen viisi vuotta. Lakimuutoksen jälkeen osa määräaikaistarkastusväleistä lyheni. Uusia tarkastusvälejä noudatetaan vasta 1.1.2017 jälkeen suoritetuista tarkastuksista lähtien.

Kuka huolehtii tarkastuksen tilaamisesta?

Tarkastuksen tilaamisesta huolehtii sähkölaitteiston haltija eli yleensä kiinteistön omistaja tai joissain tapauksissa vuokralainen.

Mitä tarkastuksella tehdään?

Tarkastuksella varmistetaan sähköasennusten käytön turvallisuus ja osoitetaan mahdolliset kunnossapidon puutteet ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoja. Lähtökohtaisesti pelkkä ikä ei ole peruste uusia asennuksia, mutta niiden tulee  vastata turvallisuustasoltaan vähintään asentamisajankohtansa teknisiä turvallisuusvaatimuksia. Tarkastaja laatii ja toimittaa haltijalle määräaikaistarkastuksesta pöytäkirjan, joka on haltijaa sitova hallintopäätös. Kun tarkastus on tehty, kiinteistön pääkeskukseen tai vastaavaan paikkaan kiinnitetään tarkastustarra, josta ilmenee tarkastuksen tekijä, tarkastusajankohta ja seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta.

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että pöytäkirjassa mainitut viat ja puutteet korjataan. Tarkastuspöytäkirja ja osoitus tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta pitää säilyttää vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen asti.

Mistä voi tilata lain vaatiman määräaikaistarkastuksen?

Tarkastuksia tekevät Tukesin nimeämät puolueettomat ja riippumattomat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksia tekevien tarkastajien yhteystiedot löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoa määräaikaistarkastuksesta

Tukesin verkkosivuilla on lisätietoa kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksesta julkaisussa Sähkölaitteistojen kunnossapito ja määräaikaistarkastukset.

Video: valtuutetun tarkastajan mukana määräaikaistarkastuksella

Lisätietoja:

ylitarkastaja Esko Iivonen p. 029 5052 004 

ylitarkastaja Hennamari Valkeinen p. 029 5052 233

sähköpostit muotoa [email protected]

 
Sivun alkuun