Koneiden ja sähkölaitteiden ennakkotarkastus loppui jo vuonna 1994

Tukes
27.5.2016 17.34
Tiedote

 

Tuotteiden vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin pääperiaatteista ja tavoitteista. Vapaa liikkuminen tarkoittaa sitä, että EU-maat eivät voi asettaa myytäville tuotteille omia kansallisia turvallisuusvaatimuksiaan tai määrätä niitä ennakkotarkastettaviksi.

Tämä koskee myös sähkölaitteita, koneita tai monia muita laitteita, jotka aiemmin testattiin ennen kuin ne saivat tulla myyntiin. Vapaa liikkuvuuden varmistamiseksi turvallisuusvaatimukset ovat jäsenmaissa samanlaisia ja ne pohjautuvat EU:n direktiiveihin ja asetuksiin.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 20 vuotta sitten, Suomen lainsäädäntö muutettiin EU-vaatimusten mukaiseksi, jolloin ennakkotarkastuksista oli luovuttava.

Valmistaja vastaa turvallisuudesta

Turvallisuusvaatimusten mukaan koneen ja sähkölaitteen valmistajan on suunniteltava ja valmistettava laite niin, että se täyttää turvallisuusvaatimukset. Valmistaja osoittaa CE-merkinnällä, että hän on noudattanut vaatimuksia. CE-merkintää ei myönnä mikään taho, vaan sen saa valmistaja kiinnittää laitteeseen omaan arvionsa perusteella. Kun laitteessa on CE-merkintä, sitä saa vapaasti myydä.

Joillekin koneille valmistajan on teetettävä tyyppitarkastus, joita tekevät ns. ilmoitetut laitokset. Tyyppitarkastusta vaativia tuotteita on kuitenkin vähän, ja ne ovat pääasiassa ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita.

Viranomaiset valvovat EU:n alueella tuotteita yleensä siinä vaiheessa, kun ne ovat jo myytävänä esimerkiksi kaupoissa. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti eli sitä suunnataan tuotteisiin, joiden epäillään olevan vaarallisia tai joista viranomainen on saanut ilmoituksia. Tätä valvontaa kutsutaan markkinavalvonnaksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on useimpien kuluttajien käyttöön tarkoitettujen tuotteiden markkinavalvontaviranomainen.

Markkinavalvonta on siis aina jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa. Sillä pyritään poistamaan myynnistä laitteet, joiden osalta valmistajan, maahantuojan tai myyjän omavalvonta on pettänyt. Jos myynnissä olevassa tuotteesta löydetään turvallisuusriskejä, Tukes voi määrätä sen poistettavaksi myynnistä. Vakavimmissa tapauksissa myydyt tuotteet voidaan määrätä kerättäväksi pois kuluttajilta (takaisinveto), jolloin myyjä pyytää ostajia palauttamaan tuotteen kauppaan. Tällaisia ilmoituksia on viikoittain sanomalehdissä.

 

FAKTA: Termit tutuiksi


Ilmoitettu laitos = tuotteen turvallisuutta tai vaatimustenmukaisuutta arvioiva testaus- tai tarkastuslaitos, joka on arvioitu päteväksi ja jonka jäsenvaltio on ilmoittanut EU-komissiolle

tyyppitarkastus = Ilmoitetun laitoksen suorittama testaus ja tarkastus, jolla selvitetään, että tuote on sille asetettujen vaatimusten mukainen

markkinavalvonta = tuotteiden valvontaa, jolla varmistetaan, että myynnissä olevat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia

takaisinveto =  puutteelliseksi ja vaaralliseksi todettujen tuotteiden palauttaminen myyjälle tai maahantuojalle

CE-merkki = tuotteen valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen

riskiperusteinen valvonta = valvonnan suuntaaminen ensisijaisesti riskien perusteella