Valikko

Koristeöljylampuissa turvallisuuspuutteita

Tukes 27.9.2013 9.00
Tiedote

Koristeöljylamppuja on poistettu markkinoilta niissä havaittujen turvallisuuspuutteiden vuoksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti neljä sisustuskäyttöön tarkoitettua koristeöljylamppua Tullilaboratoriossa. Testeissä havaittiin puutteita mm. sydänlangan suojauksessa, öljysäiliön tiiviydessä, öljyn täyttömekanismissa sekä käyttöohjeissa ja turvallisuusmerkinnöissä.

Sisustustuotteena käytettävät koristeöljylamput ovat melko harvinaisia Suomen markkinoilla. Pääkaupunkiseudun vähittäiskaupoista hankittiin yksi tuote ja loput kolme verkkokaupan välityksellä. Tuotteista yksi oli kotimainen ja muut ulkomaisia.

Öljylamput testattiin standardin SFS-EN 14059:2002 mukaisesti. Vaaran arvioinnissa huomioitiin myös Euroopan komission asetuksen (1907/2006) eli ns. REACH-asetuksen liitteen XVII vaatimukset. Asetuksen mukaan yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristeöljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne ole standardin mukaisia.

Tullilaboratorion testeissä kaikista tuotteista löytyi samantapaisia puutteita. Esimerkiksi öljylampun polttimista puuttui sydänlangan suojus, joka estää pääsemästä käsiksi öljyiseen sydänlankaan. Puutteita oli myös öljysäiliön tiiviydessä ja öljyn täyttömekanismissa sekä turvallisuusmerkinnöissä ja käyttöohjeissa. Käytössä tällaiset tuotteet ovat vaarallisia erityisesti lapsille. Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion.

Testaustulosten perusteella Tukes lähetti tuotteita markkinoiville ja valmistaville yrityksille selvityspyynnöt. Yritykset ovat vapaaehtoisesti poistaneet tuotteet markkinoilta. Kahden tuotteen osalta päädyttiin myös palautusmenettelyyn, eli tuotteet kerättiin pois kuluttajilta. Tukes on myös informoinut Tullia testin tuloksista.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä edellytetään, että kulutustavarasta annetaan tavaran turvallisen käytön kannalta riittävät tiedot. Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu tavaroiden ja palveluiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle. Kulutustavara tai kuluttajapalvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle.

Tietoja vaarallisista ja vaatimustenvastaisista tuotteista voi seurata Tukesin ylläpitämästä markkinavalvontarekisteristä http://marek.tukes.fi/.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kari Andersson, puhelin 029 5052 112, [email protected]