Hyppää sisältöön

Kotitalouslaitteista löytyi puutteita yhteiseurooppalaisessa valvontaprojektissa

Julkaisuajankohta 10.6.2024 10.21
Uutinen

Kotitalouslaitteista löytyi puutteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Markkinavalvontaviranomaisten kampanjassa selvisi, että noin puolet (56 %) tarkastetuista tuotteista täytti kaikki lainsäädännön vaatimukset.

Markkinavalvontakampanjaan osallistui 14 EU:n jäsenmaata, ja siinä tarkastettiin yhteensä 88 tuotteen tekniset ja muodolliset vaatimukset.
Valvontakampanjan tuloksia:

  • 83 % tuotteista täytti muodolliset vaatimukset
  • kolmen tuotteen CE-merkintä oli virheellinen
  • 80 % tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus oli vaatimustenmukainen
  • 74 % tuotteista täytti tekniset vaatimukset.

Niissä tuotteissa, joille ei ollut saatavilla EU-vaatimustenmukaisuutta, havaittiin testauksissa enemmän teknisiä puutteita, eli ne eivät täyttäneet yhdenmukaistettujen standardien häiriöpäästövaatimuksia. 

– EU:n EMC-markkinavalvontaviranomaiset järjestävät joka vuosi valvontakampanjan jollekin tuoteryhmälle. Kotitalouslaitteiden jäljitettävyysvaatimukset olivat pääosin kunnossa, eli  tuotteista löytyivät mallimerkinnät sekä valmistajan nimi ja osoite, sanoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Kampanjan aikana huomattiin, että kotitalouslaitteita koskevan yhdenmukaistetun standardin EN 55014-1 säteilevien häiriöiden päästötestien vaihtoehtoiset testausmenetelmät eivät ole vertailukelpoisia. Säteilytehon testissä häiriöpäästöt testataan 300 MHz:iin asti ja antennilla testattaessa mitataan 1 GHz:iin asti. Taajuusvälillä 300 MHz – 1GHz testautetut laitteet aiheuttivat liikaa häiriöitä. Lisäksi kampanjan aikana todettiin, että tuote, jonka testauksissa antennilla mitattuna havaittiin 5–10 dB:n ylitys täytti säteilytehon testauksessa vaatimukset. Asiasta on raportoitu komissiolle ja standardisointijärjestöille.

Suomi tarkasti kampanjan aikana 10 tuotetta. Vain kolme testatuista tuotteista täytti säteilevien häiriöiden päästötestien vaatimukset antennilla testattuna, mutta tuotteen valmistajat olivat testanneet tuotteet säteilytehon testillä. Tämän seurauksena yksi jakelija poisti tuotteen vapaaehtoisesti markkinoilta.

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden puutteet näkyvät yleensä häiriöinä muiden sähkölaitteiden toiminnassa. Esimerkiksi raidat television kuvassa, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnot voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä.

Lisätietoja:
Kampanjan raportti 

Johtava asiantuntija Hanna Mustonen, p. 029 5052 569
sähköposti: [email protected]

 

 
Sivun alkuun