Hyppää sisältöön

Kreosootin käyttö puun kyllästeenä on saanut jatkoaikaa

Julkaisuajankohta 28.10.2022 9.53
Uutinen

Kreosootin käyttö puun kyllästeenä on hyväksytty edelleen vuoteen 2029 asti, mutta aiempaa rajatumpaan käyttöön. Kreosoottia voi käyttää 30.4.2023 alkaen EU:n jäsenvaltioissa ainoastaan ratapölkyissä sekä sähkö- ja telejohtojen pylväissä ja vain niissä maissa, jotka ovat ilmoittaneet nämä käyttötarpeet välttämättömiksi. Suomessa on yhä tarve näille käytöille. Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla julkaistaan 31.1.2023 listat jäsenvaltioista, joissa kreosootilla käsiteltyjä ratapölkkyjä tai sähköpylväitä on mahdollista saattaa markkinoille.

Kreosootti on ympäristölle ja terveydelle erittäin haitallinen tehoaine, jonka käytöstä pitää pitkällä aikavälillä päästä kokonaan eroon. Käytön rajoittaminen vain aivan välttämättömiin käyttöihin on tarpeen, jotta ihmisten ja ympäristön altistuminen pysyisi mahdollisimman vähäisenä. Korvaava valmiste on jo hyväksytty Suomessa, mutta sen käyttöön ottamiseen tarvitaan vielä aikaa. 

Hyväksymisasetuksessa on käyttörajoituksen lisäksi täsmennetty kreosootilla käsiteltyjen ratapölkkyjen ja sähköpylväiden merkintävaatimuksia. Merkinnöissä on mainittava, että käsiteltyjä puita on varastoitava sivullisten ulottumattomissa ja siten, että kreosoottia ei joudu maaperään. Myös sallittu käyttötarkoitus on kerrottava merkinnöissä ja mainittava, että puuta voi myydä vain Euroopan kemikaaliviraston listalla mainituissa jäsenvaltioissa. 

Kyllästämöt saavat toimittaa ratapölkkyjä ja sähköpylväitä vain niihin EU-maihin, jotka ovat katsoneet nämä käytöt välttämättömiksi ja jotka on lisätty Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämälle listalle 31.1.2023 mennessä. EU:n ulkopuolelle vietävää puuta saa kyllästää ilman rajoituksia. Ennen 30.4.2023 kreosootilla kyllästetyn puun varastot on kuitenkin mahdollista käyttää loppuun.

Kreosootin uudelleenhyväksymisasetus on julkaistu virallisessa lehdessä 17.10.2022 Publications Office (europa.eu).

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1950 of 14 October 2022 renewing the approval of creosote as an active substance for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
OJ L 269, 17.10.2022, p. 1–6

Lisätietoja
johtava asiantuntija Tiina Tuusa, [email protected], puh. 029 5052 078 
 

 
Sivun alkuun