Kromi VI yhdisteiden lopetuspäivä lähestyy – mitä tulee tehdä

Tukes
28.8.2017 9.48
Tiedote

 

Luvanvaraisten aineiden luettelossa olevien kromi VI yhdisteiden käyttö ilman lupaa loppuu 21.9.2017.  Lupa-aineen käytön jatkaminen on kuitenkin mahdollista, jos toimitusketjun ylempi toimija on hakenut lupaa ko. käytölle ennen viimeistä hakemispäivää 21.3.2016 eikä Euroopan komissio ole vielä antanut päätöstä.

Kun lupapäätös on annettu, tulee jatkokäyttäjien toimia sen mukaisesti. Jos lupa kromi VI yhdisteen käytölle myönnetään, jatkokäyttäjän tulee ilmoittaa käytöstään ECHAlle. Aineen käytössä on noudatettava lupaehtoja, jotka toimittajan tulee esittää käyttöturvallisuustiedotteessa. Ilmoitus ECHAlle on tehtävä 3 kuukauden kuluessa siitä, kun ainetta on toimitettu ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun lupapäätös on julkaistu virallisessa lehdessä. 

Jatkokäyttäjä voi myös itse hakea lupaa ja silloin käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 23.8.2017
Jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittaminen ECHAlle