Kuinka EU:n riskinarviointia ja riskeistä tiedottamista tulisi kehittää? Kerro mielipiteesi komissiolle!

Tukes
15.2.2018 12.37
Tiedote

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen EU:n elintarvikeketjun riskinarviointijärjestelmän avoimuudesta ja kestävyydestä.

Kuulemisella komissio selvittää mielipiteitä ja kokemuksia seuraavista kysymyksistä:

  • EU:n riskinarviointijärjestelmän avoimuus ja riippumattomuus suhteessa tuotannonalan tutkimuksiin ja tietoihin, joihin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn riskinarviointi / tieteelliset suositukset perustuvat
  • riskeistä tiedottaminen
  • EFSAn hallinnointi ja etenkin EU-jäsenmaiden osallistuminen EU:n riskinarviointijärjestelmän toimintaan.

Vastausten avulla komissio arvioi, millä tavoin nykyjärjestelmää voidaan kehittää ja miten kansalaisten odotukset voidaan huomioida paremmin. Kuuleminen on yksi niistä komission toimista, joihin se sitoutui glyfosaattia koskevaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen antamassa vastauksessaan.

Kuulemiseen voi vastata komission verkkosivuilla, josta saa myös lisätietoa kuulemisesta. Vastausaika päättyy 20.3.2018.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049, sähköposti: [email protected]