Hyppää sisältöön

Kylmäainetta R1234yf käsiteltävä huolellisesti autojen ilmastointilaitteiden huollossa

Tukes
Julkaisuajankohta 5.11.2012 11.53
Tiedote

AutokorjaamotAutoliikkeet Uusien automallien ilmastointilaitteissa siirrytään maailmanlaajuisesti kylmäaineeseen R1234yf, koska sen ilmastoa lämmittävä vaikutus on huomattavasti vähäisempi kuin nykyisillä HFC-kylmäaineilla. Kylmäaine täyttää ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöjä rajoittavan EU:n direktiivin 2006/40/EY vaatimukset. EU:n jäsenvaltioiden on noudatettava direktiiviä uusien automallien tyyppihyväksynnässä viimeistään 1.1.2013 alkaen. Kylmäaineen vaaraominaisuudet on otettava huomioon autojen ilmastointilaitteiden huollossa. Kylmäaineella R1234yf toimiviin ilmastointilaitteisiin ei saa huollossa lisätä HFC-kylmäainetta.


Kylmäaine R1234yf on sitä koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan erittäin helposti syttyvä, tukahduttava ja paleltumia aiheuttava kemikaali. Autokorjaamojen ja autoliikkeiden on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita, jotka koskevat kylmäaineen varastointia, käsittelyä, henkilösuojautumista sekä ensiapua:

1) Kylmäainesäiliöiden varastointi

-    kylmäainesäiliöt on säilytettävä viileässä, tuuletetussa varastossa ja niitä ei saa päästää kaatumaan

-    säiliöitä ei saa säilyttää auringonvalossa tai kuumissa tiloissa (yli 50° C) taikka syttymislähteiden lähellä

-    tyhjien säiliöiden varastoinnissa on noudatettavaa samaa huolellisuutta kuin täysillä säiliöillä

-    varastoitavien kylmäainesäiliöiden määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä palokuorman välttämiseksi.

2) Huoltotilan vaatimuksia

-    huoltotilassa on oltava ilmanvaihto

-    hitsauslaitteita tai kipinöintiä aiheuttavia laitteita ei saa käyttää, kun ilmastointilaitetta huolletaan

-    huoltotilassa ei saa olla valaisimina paljaita hehkulamppuja tai loisteputkia

-    kylmäainetta ei saa käsitellä eikä säiliöitä saa säilyttää huoltosyvennyksessä.

HUOM! Tupakointi on ehdottomasti kielletty ainetta käsitellessä.

3) Toimenpiteet kylmäainevuodon sattuessa

-    työntekijöiden on poistuttava huoltotilasta välittömästi, koska kylmäaine on tukahduttavaa

-    huoltotila on tuuletettava perusteellisesti ja vuotaneen kylmäaineen on annettava haihtua

-    kylmäainetta voi kertyä huoltosyvennykseen ja kellaritiloihin, koska se on ilmaa raskaampaa.

4) Henkilösuojaimet ja työvaatteet

-    kylmäaineen käsittelyssä on käytettävä suojalaseja ja lämpöä eristäviä suojakäsineitä

-    työvaatteista ei saa aiheutua staattista sähköä.

5) Ensiapu

-    jos kylmäainetta pääsee silmiin, on silmiä huuhdottava runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Kiireellinen lääkärihoito on välttämätöntä.

-    jos kylmäainetta pääsee iholle, on ihoa huuhdottava välittömästi haalealla vedellä paleltumavaaran vuoksi. Tahriintuneet vaatteet on riisuttava. Paleltumissa kiireellinen lääkärihoito on välttämätöntä.

R1234yf -ilmastointilaitteiden huolto

Kylmäaineella R1234yf toimiviin ilmastointilaitteisiin ei saa lisätä HFC-kylmäainetta (esim. R134a) huollon yhteydessä. HFC-ilmastointilaitteita ei saa yrittää muuttaa kylmäaineelle R1234yf sopivaksi.

Uuden huoltolaitteen hankinta

Kylmäaineella R1234yf toimivat ilmastointilaitteet on huollettava siihen tarkoitetulla huoltolaitteella. Vuototestauksiin ja kylmäaineanalyyseihin on samoin hankittava kylmäaineelle R1234yf tarkoitetut laitteet. HFC-kylmäaineille (esim. R134a) tarkoitettua huoltolaitetta tai testauslaitteita ei saa käyttää R1234yf-kylmäaineelle.

Linkit käyttöturvallisuustiedotteisiin:

1) Valmistaja DuPont

2) Valmistaja Honeywell

Direktiivi 2006/40/EY

Lisätietoja:


Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, puh. 029 5052 519

Ylitarkastaja Merja Rajamäki, puh. 029 5052 518
[email protected]

 
Sivun alkuun