Hyppää sisältöön

Maanrakentajan kuolemaan johtaneessa sähköverkon rakentamishankkeessa merkittäviä puutteita sähköturvallisuuden hallinnassa

Julkaisuajankohta 1.10.2021 8.36
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Lohjalla jakeluverkon muuntamolla 27.4.2021 sattunutta maanrakentajan työntekijän kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa.

Onnettomuus tapahtui, kun maanrakennusurakoitsijan kahden hengen työryhmä oli suorittamassa jakeluverkon muuntamolla verkonrakennushankkeen viimeistelytöitä. Onnettomuuden uhri avasi jännitteisen 20 kV:n muuntamon ovet tarkoituksenaan selvittää tarkastustoimenpiteenä laadunvalvonnassa havaittua muuntamon sisällä olevaa poikkeamaa. Kun uhri kurkotti oviaukosta muuntamoon, hän sai keskijännitekojeiston kosketussuojaamattomasta osasta sähköiskun, jonka seurauksena hän myöhemmin menehtyi.

Onnettomuuden tutkinnassa ilmeni, että mukana olleilla toimijoilla oli puutteita sähkötöitä ja sähkötyöturvallisuutta koskevien säädösvaatimusten tunnistamisessa. Sähköturvallisuuslain ja sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun asetuksen vaatimukset eivät kaikilta osin toteutuneet. 

Tutkinnan mukaan onnettomuuteen johtanut keskeisin syy on, ettei muuntamon avonaiseen keskijännitekojeistoon liittyvää välitöntä hengenvaraa tunnistettu, mikä vaikutti siihen, että annettuja ohjeita ei noudatettu.

Maanrakennusurakoitsijoilla voi teettää itsenäisesti vain rajattuja maakaapelin asentamiseen liittyviä sähkötöitä

Tukes edellyttää vastaavien hankkeiden toimijoilta annettujen sähköturvallisuusvaatimusten noudattamista. Lisäksi tutkintaryhmä esittää ehdotuksia vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi.

  • Sähköalalla itsenäisenä toiminnanharjoittajana toimivan maanrakennusurakoitsijan tulee perehtyä toimintaa koskeviin vaatimuksiin ja huolehtia ammattitaitovaatimusten toteutumisesta. Soveltuva sähkötyöturvallisuuskoulutus yhdessä tarvittavan työkokemuksen ja saadun opastuksen kanssa varmistaa riittävät perustiedot ja takaa sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden yhteisellä työpaikalla. 
  • Toiminnanharjoittajan, jolla on oikeus tehdä sähkötöitä ja joka vastaa asennuskokonaisuuden vaatimuksenmukaisuudesta, tulee ohjata ja valvoa maakaapeliasennusta. Maakaapelointia tekeviltä toiminnanharjoittajilta pitää vaatia osoitus vaaditusta ammattitaidosta, jotta toiminnan ja yhteisen työpaikan sähköturvallisuudesta voidaan varmistua.
  • Maanrakennusurakoitsijoilla ei voi teettää itsenäisesti muita kuin sähköturvallisuuslain tarkoittamia rajattuja maakaapelin asentamiseen liittyviä sähkötöitä. Usein on tarpeen, että sähköurakointioikeudet omaava toiminnanharjoittaja valvoo työtä jännitteettömässäkin laitteistossa. Sähköurakoitsijan ja sen nimeämän sähkötöiden johtajan suorittaman valvonnan on oltava kaikissa tilanteissa riittävää, jotta pystytään takaamaan sekä sähkötyöturvallisuus että rakennettavan sähkölaitteiston vaatimustenmukaisuus. Sähköturvallisuuslain työaluetta rajaava vaatimus tulee huomioida toimialan työohjeissa.
  • Jos hankkeessa on mukana useita eri toimijoita, kaikilla osapuolilla tulee olla yhtenäinen ja ajantasainen käsitys sähkötyön turvallisuuden valvonnasta ja opastuksen toteutuksesta.
  • Verkkoyhtiön on suositeltavaa keskustella muuntamon valmistajan kanssa mahdollisuuksista parantaa keskijännitekojeiston kosketussuojausta.
  • Onnettomuustutkinnassa arvioitiin, että jakeluverkonhaltijan sähkötilojen poikkeavaan lukitusmenettelyyn sisältyy lisääntynyttä riskiä. Lukituksen korvaavaa sinetöintimenettelyä on tarpeen uudelleenarvioida kriittisesti.

Tutkintaraportti (pdf, 819 kb)

Lisätietoja

ylitarkastaja Sakari Hatakka, puh. 029 5052 562
sähköposti: [email protected]

ylitarkastaja Ville Huurinainen, puh. 029 5052 111
sähköposti: [email protected]

 
Sivun alkuun