Maanviljelijät käyttävät kasvinsuojeluaineita ohjeiden mukaisesti

Tukes
24.5.2018 10.00
Tiedote

Suomessa valvotaan vuosittain noin 2500 maatilan kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Suurin osa maatiloista käyttää kasvinsuojeluaineita käyttöohjeiden mukaisesti. Eniten puutteita havaitaan siinä, että valmisteet eivät ole enää hyväksyttyjä tai niitä käytetään kasville, jolle käyttö ei ole sallittua.

Vuonna 2017 kasvinsuojeluaineiden käytössä havaittiin puutteita noin 5– 7 prosentissa tarkastetuista maatiloista. Suurimmassa osassa tapauksia oli käytetty joko Suomessa hyväksymätöntä valmistetta tai valmistetta kasville, jolle sen käyttö ei ole sallittua.

– Tarkastajilta tulleiden yhteydenottojen perusteella puutteet johtuvat siitä, ettei viljelijä ole muistanut tarkistaa, onko valmisteen lupa voimassa tai onko käyttökohteisiin tullut muutoksia, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Lotta Kaila

Oman haasteensa kasvinsuojeluaineiden käyttöön tuo se, että valmisteita poistuu ja tulee markkinoille ympäri vuoden. Myös käyttökohteisiin tai käytön ehtoihin voi tulla muutoksia. Lisäksi valmisteiden käyttöohjeita on toisinaan vaikea tulkita.

– Viljelijöiden on vaikea pysyä kärryillä, mikä valmiste on voimassa ja millä käyttöohjeilla, Lotta Kaila kertoo.

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjän pitää muistaa tarkistaa aina valmisteen voimassaolo kasvinsuojeluainerekisteristä: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/Kasvinsuojeluainerekisteri/. Lisäksi käyttöohjeet tulee lukea huolellisesti.

Tukesin tavoitteena on kehittää kasvinsuojeluainerekisteriä ja selkeyttää kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksiä tulevaisuudessa. Nämä toimenpiteet auttavan kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tunnistamaan paremmin hyväksytyt valmisteet ja niiden käyttökohteet.

Rekisteristä poistuneiden valmisteiden ja väärien käyttökohteiden lisäksi valvonnassa havaittiin puutteita siinä, että ympäristökorvaukseen sitoutuneet viljelijät eivät olleet muistaneet merkitä käyttökirjanpitoon kasvinsuojeluaineiden käytön syytä. Lisäksi muutamalla kymmenellä tilalla puuttui kasvinsuojelututkinto tai ruiskua ei ollut testattu. Viljelijöiden pitää muistaa kirjata kaikki velvoitteet huolellisesti kirjanpitoon sekä viiden vuoden välein suorittaa tutkinto ja testauttaa ruisku.

Lotta Kaila arvioi, että maatiloilla havaittujen puutteiden määrä ei ole hälyttävällä tasolla. Lisäksi hän muistuttaa, että puutteiden määrä yksin ei kerro siitä, kuinka vakavia seuraamuksia puutteista on aiheutunut.   

Maatilojen kasvinsuojeluaineiden valvonta koskee vuosittain noin 5 prosenttia maanviljelijöistä. Maatilojen kasvinsuojeluaineiden käyttö tarkastetaan ympäristökorvauksen ja täydentävien ehtojen valvontojen yhteydessä. Neljäsosa valvonnoista tehdään satunnaisesti valituille tiloille ja loput painottaen tiettyjä riskitekijöitä, kuten esimerkiksi tiloja, joilla on lohkoja vesistöjen varsilla. Maaseutuvirasto vastaa ympäristökorvauksen ja Tukes kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvontojen ohjaamisesta. Käytännön tarkastukset tiloilla tekevät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tarkastajat.

Lisätietoja:

Kasvinsuojeluaineiden valvonnasta ja täydentävistä ehdoista Tukesista Lotta Kaila,  p. 029 5052 084, [email protected][email protected], youtube Lotta Kaila

Ympäristökorvauksesta ja sen valvonnasta Maaseutuvirastosta Teemu Polvi, p. 029 531 280, [email protected]