Malminetsintä lisääntyy ja kaivokset kasvavat

Tukes
31.3.2017 8.59
Tiedote

Malminetsintä kääntyi Suomessa kasvuun vuonna 2016. Investoinnit lisääntyivät 19 prosenttia edellisestä vuodesta 41 miljoonaan euroon, vaikka kansainvälisesti malminetsintä edelleen väheni 21 prosenttia. Myös kairausmäärä kasvoi Suomessa 37 prosenttia 178 kilometriin. Kasvu näkyy myös kaivospuolella: investointien määrä lisääntyi 54 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 242 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

– Merkit malminetsinnän vahvistumisesta olivat nähtävissä jo viime vuonna, sillä yhtiöillä oli vaikeuksia saada riittävästi kairauskalustoa talvikaudeksi 2016 – 2017. Suuntaus näkyi myös meillä Tukesissa uusina asiakkaina. Malminetsijät näyttävät uskovan Suomen kallioperästä löydettävän uusia malmioita, vaikka malminetsinnästä itse kaivosten avaamiseen onkin usein vuosikymmenien aikaviive, Tukesin ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa arvioi.

Tukesille raportoi malminetsinnästä viime vuonna 41 yhtiötä.

Suomen kaksi lupaavinta mineraaliesiintymää sijaitsee Natura-alueilla: AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintäkohde Sodankylässä ja Mawson Oy:n kohde Ylitorniolla. Valitusten takia pysähdyksissä ollut malminetsintätyö näillä kohteilla pääsi käyntiin syksyllä 2016. 

Kaivosten kokonaislouhinnan kasvu jatkuu

Suomessa toimivien kaivosten kokonaislouhinnan määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2016. Kaivosten kokonaislouhinta kasvoi edellisvuodesta 31 prosenttia, ja malmi- ja hyötykivilouhinta 33 prosenttia.

– Olemassa olevilla kaivoksilla on nyt panostettu tuotannon kehittämiseen, mikä näkyy kokonaislouhinnan ja malmilouhinnan määrän kasvuna. Louhinnan kasvu konkretisoitui tuotetuissa metallirikasteissa, joiden osalta selvää nousua tapahtui nikkelin ja kuparin osalta.  Ferrokromin tuotannossa tehtiin totuttuun tapaan jälleen vuosiennätys, Liikamaa kertoo.

Tukes on toimivaltainen kaivosviranomainen Suomessa. Vireillä olevien hakemusten kuulutusasiakirjat ja päätökset löytyvät verkkosivuilta. Hakemustilanne ja voimassa olevat lupa-alueet tietoineen löytyvät karttapalvelusta. Vuoden 2016 louhintamäärät kaivoksittain löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa, p. 029 5052 117

Malminetsintä: ylitarkastaja Ilkka Keskitalo, p. 029 5052 151

Kaivostoiminta: johtava asiantuntija Ossi Leinonen, p. 029 5052 205

sähköpostit muotoa: [email protected]