Hyppää sisältöön

Malminetsintä voimakkaassa kasvussa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 23.3.2018 9.00
Tiedote
Kaivos. Kuva: Lauri Mannermaa

Malminetsintä kasvoi vuonna 2017 voimakkaasti. Malminetsintäinvestoinnit lisääntyivät 50 prosenttia edellisestä vuodesta 61,4 miljoonaan euroon. Yhtiöt raportoivat Tukesille 273 kairauskilometriä, mikä on 53 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvu näkyy myös kaivospuolella: investointien määrä lisääntyi 25 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 303 miljoonaa euroa. Fraser-instituutin vuosittaisessa kaivosalan toimijoille suunnatussa kyselyssä Suomi nousi maailman houkuttelevimmaksi kaivosalan investointien kohdemaaksi. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

– Malminetsintä kasvoi Suomessa poikkeuksellisen voimakkaasti. Kasvu olisi voinut olla vielä voimakkaampi, jos yhtiöillä ei olisi ollut loppuvuodesta ongelmia saada riittävästi kairauskalustoa. Yhtiöt antavat hyvää palautetta Tukesin avoimesta, ennakoitavasta ja sujuvasta kaivos- ja malminetsintälupien käsittelystä sekä Geologian tutkimuskeskuksen kallioperää koskevasta tietoaineistosta.  Uusia kaivosalan kansainvälisiä toimijoita kävi hakemassa Tukesista tietoa Suomen kaivosalan lainsäädäntöympäristöstä, Tukesin ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa kertoo.

Malminetsinnästä raportoi Tukesille viime vuonna 46 yhtiötä. Kaikki Suomessa toimivat yhtiöt etsivät joko ensisijaisesti tai toissijaisesti kultaa. Perusmetalleista etsitään eniten kuparia ja nikkeliä. Akkuteknologian kasvunäkymien myötä koboltin, litiumin ja grafiitin etsintä on kasvussa.

Kaivosten kokonaislouhinnan kasvu jatkui maltillisesti

Suomessa toimivien kaivosten kokonaislouhinta kasvoi maltillisesti kolme prosenttia saavuttaen kuitenkin uuden kokonaislouhintaennätyksen 120,4 miljoonaa tonnia. Malmin- ja hyötykivenlouhinta kasvoi 11 prosenttia 48,4 miljoonaan tonniin.

Kaivoksiin tehdyt investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta 25 prosenttia yhteensä 303 miljoonaan euroon. Suurimmat investointikohteet olivat Kevitsan (Sodankylä), Suurikuusikon (Kittilä), Talvivaaran (Sotkamo) ja Siilinjärven kaivokset.

Tukes on toimivaltainen kaivosviranomainen Suomessa. Vireillä olevien hakemusten kuulutusasiakirjat ja päätökset löytyvät verkkosivuilta. Hakemustilanne ja voimassa olevat lupa-alueet tietoineen löytyvät karttapalvelusta. Vuoden 2017 louhintamäärät kaivoksittain löytyvät Tukesin Vuoriteollisuustilastosta 2017.

Lisätietoja:

Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus

ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa, p. 029 5052 117

Malminetsintä: ylitarkastaja Ilkka Keskitalo, p. 029 5052 151

Kaivostoiminta: johtava asiantuntija Ossi Leinonen, p. 029 5052 205

sähköpostit muotoa: [email protected]

Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset
 
Sivun alkuun