Mikä on biosidi ja miten se eroaa kasvinsuojeluaineesta?

Tukes
21.4.2016 8.30
Tiedote

 Eräitä biosidivalmisteita ja kasvinsuojeluaineita käytetään samoissa ympäristöissä - pihoilla, puutarhoissa ja maatiloilla. Pakkausmerkinnöistä ei välttämättä löydy sanaa biosidi tai kasvinsuojeluaine ja molempien ryhmien tuotteissa saattaa olla samoja tehoaineita. Tuotteen käyttötarkoitus ratkaisee sen, minkä lainsäädännön piiriin valmiste kuuluu.  Mistä tiedät, kumpaan tuoteryhmään käyttämäsi valmiste kuuluu? Taulukossa on esimerkkejä, jotka auttavat sinua päättelemään kumman ryhmän valmisteesta on kyse.

Biosidi

Kasvinsuojeluaine

Biosidivalmiste tuhoaa tai tekee haitattomaksi kemiallisesti eliöitä, jotka ovat haitallisia ihmisille tai eläimille. Myös biosidilla käsitelty esine, jonka ensisijaisena tarkoituksena on toimia biosidina, on biosidivalmiste.

 
Useiden biosidivalmisteiden tulee nykyisin olla Tukesin hyväksymiä, ja lähivuosina lupavelvoite tulee koskemaan kaikkia biosidivalmisteita. Valmisteet hyväksytään tiettyihin käyttötarkoituksiin.

 Esimerkkejä biosidivalmisteiden käytöstä:

 •  juoma- ja allasveden desinfiointi
 • materiaalien ja pintojen desinfiointi tiloissa, joissa pidetään tai kuljetetaan eläimiä
 • elintarvikkeita tai rehuja sisältävien tilojen desinfiointi
 • nilviäisten ja matojen myrkytys
 • niveljalkaisten torjunta
  (hyönteiskarkotteet ja -myrkyt)
 • lintujen ja jyrsijöiden karkottaminen (jyrsijämyrkyt)
 • puunkyllästysaineet.

EU:n biosidiasetus (EU) No: 528/2012


Lisätietoja biosideihin liittyvistä asioista saa lähettämällä kysymykset Tukesin
verkkosivuilta löytyvään neuvontapalveluun.

Kasvinsuojeluaine on valmiste, jota käytetään kasvintuotannossa tuhoeläinten, kasvitautien ja rikkakasvien torjuntaan sekä viljelykasvien kasvunsäätelyyn.

Kaikkien myynnissä olevien kasvinsuojeluaineiden on oltava Tukesin hyväksymiä. Tämän voi varmistaa myyntipäällyksessä näkyvästä rekisterinumerosta. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

 
Esimerkkejä kasvinsuojeluaineiden käytöstä:

 • rikkakasvien, kasvitautien ja tuhoeläinten torjunta sekä kasvien kasvun säätäminen puutarhoissa ja viljelymailla
 • kasvitautien ja tuholaisten torjunta kasvihuoneissa
 • rikkakasvien ja sammaleen poisto puistoissa ja pihoilla
 • tuhoeläinten torjunta metsätaimitarhoilla
 • kasvien suojaaminen haittaeläimiltä (hirvet, peurat, kauriit, myyrät )
 • tuhoeläinten torjunta huone- ja koristekasveista
 • puutavaraa vioittavien tuhohyönteisten torjunta metsässä varastoitavassa kuorellisessa puutavarassa.


EU:n kasvinsuojeluaineasetus (EU) 1107/2009

Kasvinsuojeluaineita koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostiin [email protected]

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tapio Korkolainen, p. 029 5052 114 (biosidit)
Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049 (kasvinsuojeluaineet)
[email protected]