Neljä SVHC-ainetta lisätty kandidaattilistalle

24.1.2020 10.00
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACHin erityistä huolta aiheuttavien aineiden ns. kandidaattilistaa. Listalla on nyt 205 ainetta.

ECHA on lisännyt kandidaattilistalle seuraavat erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet:

  • di-isoheksyyliftalaatti (DIPH)
  • bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenoni
  • metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni
  • perfluoributaanisulfonihappo ja sen suolat.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen kandidaattilistan aineista tai niitä sisältävistä seoksista
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi.

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

ECHA lisää aineita kandidaattilistalle kaksi kertaa vuodessa. Perusteet aineiden lisäämisestä listalle sekä esimerkkejä aineiden käytöistä löytyy ECHAn uutisesta.

Lisätietoja:

Eritystä huolta aiheuttavat aineet
Kemikaalineuvonta yrityksille
Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033

REACH