Neonikotinoidit voivat aiheuttaa riskejä pölyttäjille

Tukes
1.3.2018 16.58
Tiedote

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn päätelmien mukaan neonikotinoideja sisältävistä kasvinsuojeluaineista pölyttäville hyönteisille aiheutuu riskiä tai sitä ei voida sulkea pois. EFSA on tehnyt laaja-alaisen riskinarvioinnin  ja ajantasaistanut vuonna 2013 tekemänsä riskinarvion. Komissio ja jäsenmaat käsittelevät neonikotinoidien hyväksyttävyyttä kevään kuluessa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn arvio kolmesta neonikotinoiden tehoaineryhmään kuuluvasta kasvinsuojeluaineesta on valmistunut. Arvio koskee klotianidiinin, imidaklopridin ja tiametoksaamin aiheuttamia riskejä pölyttäville hyönteisille. Arvioitu tieto koostuu akateemisten tiedeyhteisöjen, jäsenmaiden, mehiläishoitaja- ja viljelijäjärjestöiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimittamista yli 1500 tutkimuksesta ja aiemmin vuonna 2013 valmistuneesta EFSAn riskinarviosta.

EFSAn päätelmissä todetaan, että riskeihin vaikuttavat huomattavasti pölyttäjälaji, se miten kasvinsuojeluainetta käytetään ja millä tavoin pölyttäjien altistuminen tapahtuu.

EFSAn tehtävä on laatia tieteellinen riskinarviointi tehoaineista. EFSAn päätelmien pohjalta komissio tekee ehdotuksensa neonikotinoideja koskevista jatkotoimenpiteistä. Komission ehdotusta käsitellään kevään kuluessa pysyvässä komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuna.

Euroopan komissio on aiemmin vuonna 2013 kieltänyt väliaikaisesti neonikotinoideja sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla. Käyttörajoitusten taustalla on epäily siitä, että ne ovat haitallisia pölyttäville hyönteisille.

Komission kiellon perusteella Tukes kielsi lokakuussa 2013 näitä tehoaineita sisältävien valmisteiden käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla ja rajasi aineiden käytön vain ammattilaisille.

Tukes on antanut neljänä peräkkäisenä vuonna poikkeusluvan öljykasvien siementen peittaukseen neonikotinoidella kirppojen torjumiseksi.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036

ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052092

sähköposti: [email protected]

Mehiläisiin vaikuttavien kasvinsuojeluaineiden käyttöön haetaan EU-tason ratkaisua (Tiedote 1.2.2013)

Komissio kieltää neonikotinoidien käytön (Tiedote 29.4.2013)