Nyt ulos kuntoilemaan - lähes 200 kuntoilupaikan turvallisuutta parannettu

Tukes
4.9.2015 8.43
Tiedote

Ulkokuntoilupaikkojen turvallisuutta on valvottu eri puolella Suomea. Tarkastettujen lähes 200 kuntoilupaikan välineet olivat pääosin hyvässä kunnossa.  Eniten parannettavaa löytyi laitteiden käyttöohjeista, jotka olivat usein puutteellisia. Useasta kuntoilupaikasta puuttui myös infotaulu, josta löytyy paikan perustiedot, kuten osoite, hätänumero ja ylläpitäjän yhteystiedot. Infotaulu on turvallisuuden kannalta tärkeä, koska sen avulla käyttäjien on helppo ottaa ylläpitäjiin yhteyttä viallisista välineistä tai mahdollisista vaaratilanteista.

Ulkokuntoilupaikoista löytyy erilaisia laitteita steppereistä lihaskuntolaitteisiin. Kuntoiluvälineiden vastuksena toimii usein käyttäjän oma paino. Useimmiten kaupunkien ja kuntien ylläpitämien ulkokuntoilupaikkojen määrä on viime vuosina ollut kasvussa.

Kuntoilupaikat on tarkoitettu kaikenikäisille. Kuntoilulaitteet eivät kuitenkaan ole lasten leikkivälineitä, minkä takia kuntoilupaikkojen sijaintiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Jos ulkokuntoilupaikka ja lasten leikkipuisto ovat lähekkäin, voi leikki siirtyä helposti leikkivälineistä ulkokuntoilupaikan välineisiin.  Tällöin kuntoilupaikalle pitää valita lapsille turvalliset välineet.

- Käytännössä välineiden pitää silloin täyttää leikkikenttävälineille tarkoitetut turvallisuusvaatimukset. Paikan turvallisuus on aina ylläpitäjän vastuulla, ylitarkastaja Kaarina Kärnä kertoo.

Turvavinkit ulkoliikuntapaikkoja käyttäville

  • Lue aina laitteiden käyttöohjeet ennen kuntoilun aloittamista.
  • Muista, että ulkokuntoilulaitteet eivät ole lasten leikkivälineitä. Jos käytät laitteita lasten kanssa, ohjeista ja valvo heitä.
  • Jos kuntoilulaite on viallinen, käyttöohjeet puuttuvat tai treenatessa sattuu vaaratilanne, ota yhteyttä ylläpitäjiin. Jokaisella ulkokuntoilupaikalla pitäisi olla infotaulu, josta yhteystiedot löytyvät.

Ulkokuntoilupaikat ovat kuluttajapalveluita, joiden käytännön valvontaa tehdään kunnissa aluehallintoviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjauksessa.  Palveluntarjoaja vastaa aina palvelun turvallisuudesta.

Ulkokuntoilupaikan ylläpitäjä, tee kirjallista turvallisuussuunnittelua

Tukes ohjeistaa kuntoilupaikkojen ylläpitäjiä kirjaamaan ylös onnettomuudet sekä huolto- ja korjauskäynnit ja hyödyntämään tietoa omavalvonnassa.  Joiltakin ulkoliikuntapaikoilta vaaditaan turvallisuusasiakirjaa, jossa tunnistetaan palvelun vaaran paikat ja kerrotaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

- Valitettavasti kirjallisessa turvallisuussuunnittelussa oli valvonnan perusteella paljon parantamisen varaa. Vaikka turvallisuusasiakirjaa ei kaikilta ulkoliikuntapaikoilta edellytettäisikään, on jonkintasoinen kirjallinen turvallisuussuunnittelu toimivan omavalvonnan lähtökohta, Kärnä sanoo.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184

tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, p. 029 5052 194