Hyppää sisältöön

Nyt voit etsiä kasvinsuojeluaineita entistä tarkemmilla hakutiedoilla KemiDigi-palvelussa

31.5.2021 9.35
Uutinen
Kemidigi-palvelun logo

KemiDigi-palvelun kasvinsuojeluainerekisterissä on otettu käyttöön uusia hakutoimintoja. Kasvinsuojeluainerekisteristä löytyvät tiedot kaikista Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.

KemiDigi on kemikaalitietoon keskittynyt verkkopalvelu, josta löytyy tietoa kemikaaleista sekä kuluttajille että ammattilaisille. KemiDigiä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Nyt julkaistut uudet hakutoiminnot mahdollistavat kasvinsuojeluaineiden hakemisen entistä tarkemmilla hakutiedoilla esimerkiksi viljelykasvin tai torjuttavan tuholaisen mukaan. Hakutiedoksi voi määritellä myös käytön rajoituksen kuten pölyttäjä- tai vesistörajoituksen, tehoaineen vaikutustavan tai valmisteen käyttöpaikan. Uutena ominaisuutena rekisteristä löytyy myös luvan voimassaolon ja siirtymäaikojen päivämäärät.

Laajennetut hakutoiminnot mahdollistavat haun

 • viljelykasvin ja torjunnan kohteen mukaan

 • käyttöpaikan (avomaa, kasvihuone, tunnelit, terassit jne.) mukaan

 • käyttäjäryhmän (ammattikäyttäjä/kuluttajakäyttäjät) mukaan

 • valmisteryhmän mukaan (kasvitautivalmiste, rikkakasvivalmiste, tuhoeläinvalmiste, kasvunsääde, muu kasvinsuojeluvalmiste)

 • tehoaineen vaikutustavan mukaan

 • valmisteen ominaisuuden (peittausaine, biologinen, vähäriskinen) mukaan

 • käytön rajoitusten mukaan

  • toistuvan käytön rajoitus

  • pölyttäjärajoitus

  • vesistörajoitus

  • pohjavesirajoitus

 • luvanhaltijan mukaan

 • lupatyypin (päälupa, minor use-lupa, poikkeuslupa) mukaan

 • valmisteen lupiin liittyvien päivämäärien mukaan. Valmisteen lupa on voimassa sarakkeen ”Luvan viimeinen voimassaolopäivä” päivämäärään asti. Luvan voimassaolo jatkuu tästä päivämäärästä eteenpäin, jos sen uusimista on haettu ja hyväksymisen ehdot täyttyvät edelleen. Jos lupaa ei jatketa, valmisteen myynnille ja käytölle annetaan siirtymäajat.

 • Tiedot päivittyneet -haulla voidaan hakea valmisteet, joiden lupaan on tullut muutoksia, esim. käyttökohteista on poistunut viljelykasvi. Valmisteen tiedoissa Huomiot-kentässä on teksti, mistä lähtien uuden luvan ehtoja on noudatettava

Rekisteristä on voinut aiemmin hakea tietoa hyväksytyistä ja poistuneista valmisteista esimerkiksi valmisteen nimellä, rekisterinumerolla ja tehoaineilla. Nämä hakutoiminnot säilyvät edelleen.

Lisätietoja medialle

ylitarkastaja Elina Pihlajaniemi, [email protected], puh. 0295 052 228

ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, [email protected], puh. 0295 052 036

Lisätietoja KemiDigi-palvelusta

KemiDigi-palvelu

Usein kysyttyä KemiDigistä