Hyppää sisältöön

Oikea asennus ja käytössäoloaika vaikuttavat vesimittarin luotettavuuteen

Julkaisuajankohta 20.11.2020 8.34
Uutinen

Huoneistojen vesimaksut ovat muuttumassa mitattuun vedenkulutukseen perustuviksi, kun käyttövesiputkistoja uusitaan. Uudisrakennuksiin huoneistokohtaisia vesimittareita on asennettu jo pitkään. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että oikein valitun vesimittarin lisäksi sen luotettavaan toimintaan vaikuttavat vesimittarin asennus ja käytössäoloaika. Laskutuksen oikeellisuus perustuu mittarin luotettavuuteen, joten virheellinen asennus voi tulla kalliiksi käyttäjälle.

Huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan uudisrakennuksiin ja putkiremonttien yhteydessä vanhoihin rakennuksiin

Huoneistokohtaisten vedenkulutuksen laskutus mitatun kulutuksen perusteella tulee pakolliseksi uusissa rakennuksissa 23.11.2020 voimaan tulevan energiatehokkuuslain muutoksen myötä. Vanhoissa taloyhtiöissä kulutukseen perustuva laskutus tulee pakolliseksi sellaisen käyttövesiputkiston uusimisen yhteydessä, jolle on haettu rakennuslupa 23.11.2020 jälkeen. Vesimittareiden asentaminen huoneistoihin on ollut pakollista uusissa rakennuksissa 2011 alkaen ja putkistoremontin yhteydessä 2013 alkaen, mutta niiden käyttö laskutuksen perusteena ei ole aikaisemmin ollut pakollista. 

Oikea mittari oikeaan paikkaan

Laskutuskäytössä olevan vesimittarin pitää täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on sovelluttava aiottuun käyttöön ja asennuspaikkaan. Suunnittelussa ja mittareiden hankinnassa on huomioitava virtausalueen lisäksi, että vesimittarin lämpötila-alue on sopiva kylmän tai lämpimän veden kulutuksen mittaukseen.  

Vesimittarit on asennettava oikein

Vesimittarit on asennettava huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta ne toimisivat luotettavasti. Asennuksessa tai mittaripaikan suunnittelussa tapahtuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa.  

Asennusohjeet koskevat esimerkiksi vesimittarin asennusasentoa, mittaria ympäröivien putkistojen suoria osuuksia tai takaisinvirtausta estävien venttiilien asentamista. Esimerkiksi mekaanisia vesimittareita ei saa asentaa vaakaputkeen näyttötaulu alaspäin, ellei sellaista ole kuvattu mittarin hyväksynnässä ja asennusohjeessa. Asennusohjeissa voidaan kuvata myös, miten putkiston paineistus on tehtävä, jotta mittari ei vaurioidu.

Mittarin asentamiselle on oltava riittävästi tilaa

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuspaikka on suunniteltava niin, että siellä on riittävästi tilaa, jotta mittari voidaan asentaa oikein ja oikeaan asentoon. Mittarin lisäksi tilaan pitää mahtua valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen mittarin.  Mahdollisen huoltoluukun on oltava riittävän suuri, jotta myös mittarin vaihto onnistuu.

Vesimittari ei ole ikuinen

Taloyhtiön on hyvä huomioida vesimittareiden kunnossapitosuunnitelmassa, että vesimittareiden tekninen käyttöikä on rajallinen. Valmistaja antaa arvion mittarin käyttöiästä. Putkiston kunto ja veden laatu vaikuttavat käyttöikään, joka on mekaanisilla vesimittareilla tyypillisesti noin 10 vuotta. 

Vastuu vesimittarin luotettavasta toiminnasta

Mittarin valmistaja vastaa siitä, että CE M -merkinnöillä varustettu vesimittari täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa ja että asennusohje on asianmukainen. Mittarin tai mittarierän mukana on toimitettava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Vesimittarin käyttäjä on taho, joka käyttää vesimittarin lukemaa laskutuksen perusteena. Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttäjä on yleensä taloyhtiö. Vesimittarin käyttäjä vastaa siitä, että käytössä on soveltuva mittari ja että mittari toimii luotettavasti koko käytössäoloajan.

Vesimittarin käyttäjä vastaa myös siitä, että vesimittarin asennusta koskeva suunnittelu ja asennustyö on tehty niin, että säädösten vaatimukset täyttyvät. Taloyhtiön kannattaa käyttää ammattilaisia suunnitteluun, valvontaan ja toteutukseen.

Tukesin verkkosivuilla on tarkempia ohjeita vesimittareista.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Heikki Koivula puh. 029 5052 113
Ylitarkastaja Sari Hemminki puh. 029 5052 244
sähköpostit muotoa: [email protected]
 

 
Sivun alkuun