Hyppää sisältöön

Opas biosidivalmisteiden olosuhdevalvontaan ympäristönsuojeluviranomaiselle julkaistu

Julkaisuajankohta 24.3.2022 10.03
Uutinen

Käytätkö toiminnassasi biosidivalmisteita? Tiedätkö, mistä löydät tietoa biosidivalmisteista, joiden käyttö on sallittua Suomessa? Kuinka valmistautua ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakäyntiin biosidivalmisteiden käyttöön liittyvissä asioissa? Uudesta oppaasta löydät vastauksia biosidivalmisteita koskeviin kysymyksiin.

EU:n biosidiasetus (528/2012) on monimutkainen ja laaja säädöspaketti, jonka keskeinen periaate on, että markkinoilla ja käytössä olevien biosidivalmisteiden ja niiden sisältämien tehoaineiden on oltava viranomaisen hyväksymiä. Asetuksen toimeenpanoon liittyy pitkiä siirtymäaikoja, ja eri valmisteryhmiin tarkoitetut biosidivalmisteet siirtyvät vaiheittain asetuksen piiriin, kun tehoaineiden riskinarviointityö etenee. Koska biosidiasetus koskee sekä biosidivalmisteiden markkinoille saattamista että niiden käyttöä, on toiminnanharjoittajan syytä olla perillä biosidiasetuksen ja biosidivalmisteiden lupamenettelyjen periaatteista.

Ympäristöministeriö on julkaissut Tukesin valmisteleman oppaan "Opas biosidivalmisteiden olosuhdevalvontaan ympäristönsuojeluviranomaiselle". Opas on kohdistettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja keskittyy biosidien käytön olosuhdevalvonnassa huomioitaviin asioihin, mutta se on hyödyllinen myös toiminnanharjoittajille, jotka käyttävät toiminnassaan biosidivalmisteita. Opas käsittelee biosidilainsäädännön perusteita ja erilaisia biosidivalmistelupia ja huomioi biosidiasetuksen siirtymäajat. Oppaassa annetaan ohjeita biosidivalmisteiden tunnistamiseen ja niiden luvanvaraisuuden tarkistamiseen. Oppaassa kuvataan lisäksi tiedonlähteitä ja niiden käyttöä, kuten KemiDigin biosidirekisteriä ja kemikaaliluetteloa sekä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietokantoja biosidivalmisteille ja biosidisille tehoaineille. 

Opas on julkaistu Valtioneuvoston julkaisuarkistossa. Oppaasta julkaistaan myös ruotsinkielinen versio myöhemmin vuoden 2022 aikana.

 
Sivun alkuun