Hyppää sisältöön

PAH-yhdisteitä rajoitetaan tekonurmikenttien, leikkikenttien ja urheilualustojen irtonaisissa kumirouheissa ja -katteissa

Julkaisuajankohta 12.7.2022 12.40
Uutinen

Tekonurmikentillä, leikkikentillä tai urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla käytettävän irtonaisen kumirouheen polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä koskeva rajoitus tiukkenee 10.8.2022. Rajoitus kattaa luonnonkumista ja synteettisistä polymeereistä tehdyt materiaalit, jotka voivat olla alkuperältään kierrätettyä tai uutta materiaalia. Jo käytössä olevia rouheita tai katteita ei tarvitse poistaa käytöstä.

Kumirouheita käytetään täytemateriaalina tekonurmikentillä. Kumirouheita ja -katteita käytetään sellaisenaan myös leikkikentillä ja urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla, kuten golfkentillä, urheiluareenoilla, raviratojen ratsastuspohjilla, luontopoluilla ja ampumaradoilla. 

Rouheita tai katteita ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille (eli niitä ei saa toimittaa tai tarjota kolmannelle osapuolelle eikä tuoda maahan) käytettäväksi tekonurmikenttien täytemateriaalina tai irtotavarana leikkikentillä tai urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla, jos ne sisältävät REACH-asetuksen liitteen XVII nimikkeessä 50 lueteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä* eli PAH-yhdisteitä yhteensä yli 20 mg/kg (0,002 painoprosenttia). Rajoitusta sovelletaan 10.8.2022 alkaen.

Rouheet ja katteet, jotka saatetaan markkinoille, on merkittävä yksilöllisellä eränumerolla, jotta rouheen alkuperä voidaan tarvittaessa selvittää ja jäljittää testattuun, markkinoille saatettuun erään. Ennen 10.8.2022 asennettuja rouheita tai katteita ei tarvitse poistaa käytöstä, vaan niitä voidaan edelleen käyttää samaan tarkoitukseen. 

Miten PAH-yhdisteitä aikaisemmin rajoitettiin rouheissa ja katteissa?

Kyseiset kahdeksan PAH-yhdistettä on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi kategoriaan 1B EU:n CLP-asetuksen mukaan. Tämä CLP-asetuksen yhdenmukaistettu luokitus johtaa siihen, että näitä syöpää aiheuttavia aineita rajoitetaan myös yleiseen kulutukseen tulevissa aineissa ja seoksissa REACH-asetuksen liitteen XVII nimikkeen 28 mukaisesti. Aine tai seos ei ole saanut sisältää yksittäisiä PAH-yhdisteitä 100 mg/kg tai enemmän BaP:n tai DBAhA:n osalta tai 1 000 mg/kg muiden kuuden PAH-yhdisteen osalta. 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) totesi näiden pitoisuusrajojen olevan liian korkeita ihmisten terveyden suojelemiseksi. ECHA suositteli valmistelemaan erillisen REACH-asetuksen mukaisen rajoituksen, joka kohdistuu tekonurmikenttien täytemateriaalina tai irtonaisena leikkikentillä tai urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla käytettäviin rouheisiin ja katteisiin.

PAH-rajoitus vähentää altistumista syöpää aiheuttaville aineille

Syöpää aiheuttaville aineille, joille ei ole määritelty kynnysarvoa, ei voida määrittää turvallista altistustasoa. Tupakoijia lukuun ottamatta väestö altistuu näille PAH-yhdisteille lähinnä elintarvikkeiden ja hengitysilman kautta. PAH-rajoituksen tarkoituksena on suojella työntekijöitä, jotka asentavat rouheita ja katteita sekä tekonurmikentillä ja leikkikentillä liikkuvia lapsia, nuoria ja aikuisia.  

Rajoitukseen liittyvät määritelmät: 

 • Rouheilla tarkoitetaan seoksia, jotka koostuvat 1–4 mm:n suuruisista kiinteistä rakeista, jotka on valmistettu kumista tai muusta kierrätys- tai ensiöalkuperää olevasta vulkanoidusta tai polymeerisestä materiaalista tai saatu luonnollisesta lähteestä.
 • Katteilla tarkoitetaan seoksia, jotka koostuvat 4–130 mm:n pituisista ja 10–15 mm:n levyisistä kiinteistä hiutaleista, jotka on valmistettu kumista tai muusta kierrätys- tai ensiöalkuperää olevasta vulkanoidusta tai polymeerisestä materiaalista tai saatu luonnollisesta lähteestä.
 • Tekonurmikenttien täytemateriaalilla tarkoitetaan rouheita, joilla parannetaan tekonurmikenttien urheiluun liittyviä teknisiä ominaisuuksia.
 • Irtonaisella käytöllä leikkikentillä ja urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla tarkoitetaan kaikkea irtorouheiden tai -katteiden käyttöä leikkikentillä tai urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla, ei kuitenkaan käyttöä tekonurmikenttien täytemateriaalina.

*REACHin liitteessä XVII rajoitetut nimikkeen 50 PAH-yhdisteet:

 • Bentso[a]pyreeni (BaP) CAS-nro 50-32-8 
 • Bentso[e]pyreeni (BeP) CAS-nro 192-97-2 
 • Bentso[a]antraseeni (BaA) CAS-nro 56-55-3 
 • Kryseeni (CHR) CAS-nro 218-01-9 
 • Bentso[b]fluoranteeni (BbFA) CAS-nro 205-99-2 
 • Bentso[j]fluoranteeni (BjFA) CAS-nro 205-82-3
 • Bentso[k]fluoranteeni (BkFA) CAS-nro 207-08-9
 • Dibentso[a,h]antraseeni (DBAhA) CAS-nro 53-70-3 

 

Pojat pelaamassa jalkapalloa nurmikentällä.

 

Lisätietoja
Komission asetus (EU) 2021/1199 (PAH-rajoitus) 

CLP-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 

REACH-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 

Rakeet ja katteet urheilukentillä (ECHA) 

Kemikaalineuvonta yrityksille
 


 

 
Sivun alkuun